DELA

Ge dina sopor ett nytt liv

Avfallmängderna ökar i samhället och vi behöver alla hjälpas åt för att minska dem. Mise har som mål att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Om vi kan återbruka mera så kan vi också minska avfallstransporter, men framförallt minska den miljöpåverkan som sker vid nyproduktion.

Vad kan du själv göra för att minska avfallet?

Du kan ha loppis, eller hyra bord på en loppis, du kan lägga ut annonser via lokaltidningar eller Facebookgrupper, du kan anordna en bytesdag med dina vänner med kläder och husgeråd eller varför inte ha ett saftkalas och leksaksbyte med barnens kompisar.

Mise , medlemskommunernas renhållningsmyndighet, arbetar just nu med flertalet olika projekt för att minska avfallet och öka återbruk.

Idrottbanken är ett samarbete med Ålands Idrott där Mise samlar in sportartiklar i den mobila ÅVC:n (Misebilen). Sportartiklarna lämnas över till Ålands idrott som upprätthåller Idrottbanken där vem som helt får låna idrottsutrustning utan kostnad.

”Liten låda löser stort problem”. Mise samarbetar med Ålands Marthadistrikt i ett projekt med att minska matsvinnet. Ett antal restauranger på Åland deltar i projektet och du som kund kan använda de Doggy Bag-lådor som finns utplacerade för att ta hem det du inte orkade äta upp.

Reparation av cyklar med Katapult. Mise samarbetar med Katapult när det gäller återbruk av cyklar. Ett antal cyklar har reparerats och används i Katapults verksamhet.

På Åland idag arbetar vi alldeles för lite med förberedelse för återanvändning, till exempel reparation av cyklar, kläder och elektronik. Mise har därför genom en förstudie undersökt möjligheten att skapa en verksamhet genom ”Returhuset”, som innebär en byggnad där det finns mottagning, verkstad, utbildning och butik. Returhuset kan bemannas så att marginaliserade grupper integreras i det åländska arbetslivet. Syftet är att minska avfallsmängderna och förändra hushållens syn på vad som är sopor och vad som är användbart material. Samarbetsprojekt och pilotförsök med olika avfallsslag kommer att genomföras med tredje sektorn, kommunerna, landskapet och företag för att hitta fungerande och hållbara lösningar för att arbeta mer cirkulärt för ett hållbart Åland.

Sofie Dahlsten,

verksamhetsledare Mise