DELA

Ge Åland möjlighet att påverka skattegränsen genom att rösta

Det är knappast någon som missat de utmaningar som finns när det kommer till skattegränsen. Tullens processer skapar mycket krångel för både företag och privatpersoner och det har inte blivit lättare över tid. Även om det är Finland som i grunden äger frågan och sitter på möjligheterna att förenkla tullprocesserna för att minska krånglet så är det EU:s tullkodex som sätter ramverket.

Förra sommaren kom EU-kommissionen med ett nytt förslag till förnyad tullkodex och förhandlingarna rör sig sakta framåt. I den nya lagen skulle krav på att kommissionen tar fram nya och bättre förenklingar för handel med speciella områden, så som Åland, kunna införas. Det stora problemet för Åland är dock att vi inte har en egen plats vid förhandlingsbordet. I rådet är det Finlands regering som driver frågorna och i Europaparlamentet har vi som bekant ingen egen plats.

EU-frågor känns ofta som något som är långt borta men det här är verkligen ett typiskt exempel på varför det är så viktigt med direkt, åländskt inflytande i EU. En åländsk Europaparlamentariker skulle kunna ta plats vid borden där sådana här beslut fattas och kunde aktivt driva på för förenklingar. En åländsk Europaparlamentariker kunde också ligga på kommissionen för att se till att de faktiskt använder de möjligheter till förenklingar de får genom lagstiftningen. När en Europaparlamentariker talar måste nämligen kommissionen lyssna.

EU-valet handlar alltså om precis den här typen av frågor. Ska vi ha en möjlighet att göra skattegränsen mer lätthanterlig måste vi kunna vara med där besluten fattas. Jag är mer än redo att göra det jobb som krävs för att minska krånglet med tullen, men det är bara genom att rösta i EU-valet som vi kan se till att få en plats vid förhandlingsbordet. Låt oss inte fortsätta vara i ett läge där andra fattar besluten åt oss!

ANTON NILSSON

KANDIDAT I EU-VALET