DELA

Gav vägkost åt stadsstyrelsen

Replik på Martin Nilssons insändare om VA-verket i Nya Åland. Moderaterna gav under fullmäktigemötet en tydlig och god vägkost till stadsstyrelsen inför den fortsatta beredningen av frågan.

Vi tror att stadsstyrelsen tar denna vägkost till sig på ett seriöst sätt och i sinom tid återkommer med ärendet till stadsfullmäktige efter kompletterande beredning enligt fullmäktigemajoritetens klart uttalade önskemål.

Roger Jansson

Moderat Samling i Mariehamn