DELA

Gas framtidens drivmedel

Det står för en fjärdedel av världens energiförbrukning. Sverige har använt det sedan 1985. Åland borde absolut använda det. Jag menar naturligtvis användningen av naturgas som alternativ till bensin, diesel och andra fossila bränslen.
Naturgas är en färglös, lukt- och giftfri gas, med högt energiinnehåll som kan användas till all förbränning där man använder fasta eller flytande bränslen. Eftersom naturgas består av lätta kolväten är den väldigt lätt att förbränna och ger knappt något utsläpp av sot, stoft, kväveoxid och koldioxid. Man räknar med att det finns ca 140 biljoner kubikmeter och det kommer att räcka i ca 65 år till.

Om man kondenserar naturgas får man LNG, Liquefied Natural Gas, vilket framför allt är intressant för sjöfarten. Redan nu krävs att svavelhalten i fartygsbränslet får vara högst 1 % och år 2015 krävs att bränslet innehåller högst 0,1 % svavel. Om LNG i stället används som fartygsbränsle är svavelinnehållet praktiskt taget noll utan att någon rening av bränslet behövs.

De strängare kraven på kväveoxid-utsläpp börjar gälla från 2016, med LNG skulle utsläppen minska med omkring 80 %. Det internationella METHAPU-konsortiet ska skapa nödvändiga internationella bestämmelser för metanolanvändning ombord på kommersiella fartyg och att tillåta användningen av naturgas som ett marint bränsle.
Ett ännu renare alternativ är biogas som kan utvinnas i reningsverk, på soptippar och andra platser där det finns biologiskt nedbrytbart material. Kanske tom ur blåmusslor. Medan naturgas ger ca 20 % lägre koldioxidutsläpp än bensin, är biogas koldioxidneutralt.

Biogas används framför allt som fordonsgas och ersätter både diesel och bensin. I Sverige har biogas som enda fordonsbränsle svanenmärkts. Dual Fuel drift, dvs möjlighet att använda både diesel och gas som drivmedel, blir allt vanligare inom transportsektorn och jordbruket.
Naturgas/biogas är framför allt intressanta för oss ålänningar eftersom vi behöver ett vettigt alternativ till de skitiga fossila bränslen vi använder idag i våra fartyg och fordon. Förnyelsebar energi som vind- eller vågkraft är självklart mycket viktiga men måste kompletteras med annat då vi ju inte kan använda el till allt.

Landskapet borde gå i täten för den här utvecklingen genom att börja använda gas som drivmedel i landskapets färjor och fordon. Med tankställen tillgängliga finns ingen orsak för de privata åkerierna, eller ens ägare till relativt nya personbilar, att välja bort mer miljövänliga bränslen i sina fordon.
Självklart har gas som drivmedel nackdelar som allt annat. Men alternativen till fossila bränslen är i praktiken väldigt begränsade. Vill vi ha en renare miljö utan att tvingas ändra alltför mycket på våra vanor och behov krymper alternativen ytterligare. I praktiken till, just det, gas. Så bästa makthavare; vad väntar ni på?
Erik Schütten