DELA

Gärna cirkus på Åland – men utan djurplågeri!

Återigen skyltas det runtom på Åland om att Cirkus Maximum är på antågande med tält, sockervadd, clowner och djurföreställningar.

Cirkus Maximum har länge besökts av många familjer men alltfler har uppmärksammat och ifrågasatt lämpligheten i att nyttja djur som rekvisita i underhållningssyfte.

I ÅMHMs myndighetsbeslut (ÅMH-Mb177/15) angående cirkusens besök för i år tillåts bland annat elefanter och kameler – något som undertecknade anser vara i strid med rådande bestämmelser. Exploatering av djur för människans nöje hör till en annan tid och en förlegad världssyn.

Enligt Ålands djurskyddsförordning (1998:96) får inte djur ”dresseras eller användas så att deras hälsa eller välbefinnande tar skada”. De skall även ”behandlas väl och med fasta skötselrutiner samt skyddas mot onödigt lidande, stress och sjukdom”.

Jag har svårt att se hur tillåtandet av cirkusverksamhet med djur är förenligt med bland annat dessa krav ur förordningen, och anser det inte heller etiskt försvarbart att tillåta sådan verksamhet att ske då risken är stor att vilda djur dresserats på skadliga sätt på annan ort före cirkusen åker på turné.

Jag anser att Ålands djurskyddslag är föråldrad och bör moderniseras så att den tydligt förbjuder och tar avstånd från exploatering av djur inom cirkusbranschen. Om inte vi förändrar vår lag och visar att djur bör respekteras och behandlas väl kommer djurens lidande aldrig ta slut. Samtidigt, tar vi inte aktivt ställning för djurens rätt, kommer människor i fortsättningen kunna sko sig på djurens lidande.

Det finns alternativ – flera cirkusar tar till och med själva aktivt avstånd från djurplågeriet.

Gärna cirkus på Åland – men utan djurplågeri!

Jessy E. Hartvik (S)