DELA

Garanterad återbetalning

Debatten om elkabeln är välkommen skriver finansminister Perämaa och fortsätter ”det är sannolikt att Åland tvingas till ytterligare nedskärningar för att balansera effekterna av den globala skuldkrisen” och ”att då medvetet skuldsätta landskapet därutöver med kabelkostnaden, utan att ha återbetalningen garanterad är inte ansvarsfullt.”
Nog finns det en viss panik i finansministerns argumentation när han uttrycker sig på det här sättet. Har han först nu insett att han inte gjort nödvändiga besparingar för att möte finanskrisen?

Detta tydliggör också att landskapsregeringen helt saknar en strategi för utbyggnaden av infrastrukturen och hur den skall bekostas – vilket i det närmaste är sensationellt.
I ett modernt samhälle, som det åländska, bör det finnas en tydlig strategi för hur man skall utveckla infrastrukturen och hur den skall finansieras. En modern och anpassad infrastruktur är ju den viktigaste förutsättningen för näringslivet, arbetsplatserna och den offentliga sektorn.

Landskapsregering bör förklara;
1. vilka infrastruktursatsningar som skall rymmas inom landskapsbudgeten och
2. vilka satsningar är det som skall betalas direkt av användarna?

Förklara hur landskapsregeringen resonerade när man till exempel finansierade Alandica fullt ut, med subventioner på närmare 1 miljon per år, medan man för reservkabeln inte avsatt några pengar överhuvudtaget?
Man kan fråga sig vad finansministern menar med ”att ha återbetalningen garanterad”. Under hans ledning har budgetunderskottet (inkl. kostnader för investeringar) varje år ökat med 20-30 miljoner, även om man ännu inte har behövt gå till banken för att låna.
Rolf Granlund
Ålands Framtid