DELA

Garageförslagen vid kk-huset

Egentligen hade jag inte tänkt besvara Folke Sjölunds insändare på grund av den okunskap som framskymtade i insändaren. Men det har ringt ett antal politiker från olika partier och känt sig bekymrade över pengaslöseriet och undrat om vi pratar om kvalitetsmässigt samma antal parkeringsplatser.

En kortfattad jämförelse mellan de olika förslagen:
1. Arkitekt Gorm Tönder – samma arkitekt som ritade KK huset – tog fram ett förslag om en förstoring av det garage som från början var med i anbudsförfrågan och således var färdigt projekterad. Så några svårigheter att lämna anbud var det inte.
2. Då KK- huset upphandlades togs garaget bort av kostnadsskäl. Detta gjordes i fullt medvetande om att en altan måste byggas på östra sidan som ersättning för garaget innan KK- huset öppnar. Preliminär kostnad för detta är 300.000 euro.
3. Arkitektens förslag har stora fördelar jämfört med Miramargaraget. Garaget byggs som en bastilion runt KK- huset och bildar en terrass i nivå med Strandgatan runt hela KK- huset, vilket förstärker kontakten med vatten för mariehamnarna. Dessutom är det en del av den ursprungliga arkitekturen och borde även av den anledningen byggas.
4. Trafiklösningen är bättre i arkitektens förslag. Miramargaraget har sin infart via bibliotekets parkering, som redan i dag är trång och kommer att belastas med över 100 parkeringsplatser och dess passerande bilar.
5. I arkitektens förslag undviks alla ingrepp i biblioteket.
6. I arkitektens förslag behöver inte Strandgatan grävas upp med alla de olägenheter som detta kommer att medföra. Grundläggningen av Miramargaraget ligger lägre än Algots fastighet vid Strandgatan, vilket kommer att innebära en utdränering av grunden.Det i sin tur kan innebära stora problem eftersom byggnaden enligt uppgift är grundlagd på träpålar.

En garagebyggnad enligt arkitektens förslag hindrar inte möjligheten att bygga Miramargaraget i framtiden utan snarare tvärtom. Man kan lägga infarten till en framtida utbyggnad genom detta garage och slippa intrång i biblioteket.
Vid en genomgång av tekniska nämndens protokoll och beslut kan man räkna fram att kostnadsinbesparingen med vårt förslag för Mariehamns del blir 1.260.000 euro och för landskapets del ca 300.000 euro, alltså en inbesparing på totalt 1.560.000 euro.

Med god vilja borde våra politiker kunna lösa detta och använda pengarna till mer behjärtansvärda ändamål.

Erik Sundblom