DELA

Går det att muddra?

Vem kan lyfta Pommern i en aluminiumbåt? Det kan ingen. Man måste bygga en syrafast som passar Pommern som en sko passar foten, och sänka aluminiumbåten 18 meter tillsammans med 16 tankbilstankar sammanbunda, åtta stycken per sida, två och två med 2–3 trossar som går under aluminiumbåten.

De är så korta att aluminiumbåten kommer upp till ytan först, tanken måste ha en splint fast i ett rep som flyter på ytan som lösgör två tankar i gången.

Alla tankar måste ha starka rep fastbundna i flytande plastdunkar. För att fylla eller tömma tankarna måste slangar vara kopplade före man sänker aluminiumbåten. Kan man lägga bildäck i bottnen om man tar bort de två runda järntrådarna från däcket först?

Då allt är sänkt drar man Pommern ovanför. Aluminiumbåten måste gå att pumpa torr i för och akter. Det får inte komma regnvatten in i skarven mellan båtarna, kanske hålla det torrt med fläktar? Eller fylla med motorolja? Inget skav? Måla svart och vitt. Kameraövervakning?

I stället för tankar kan man ha stora ballonger plus tryckluft. Man bör testa först med en roddbåt lastad med sten om den flyter normalt då man hissar upp en större båt underifrån, som är fylld med vatten. Man kan ha stora reklamfoton av Pommern på färjorna med mera, där nitarna syns. Nu blir de täckta en meter över vattenytan.

Den här lösningen har förstås naturligtvis för- och nackdelar. En är att det är mycket dyrare än den gode Henry Höglunds lösningar.

Går det att muddra så Pommern kommer närmare land? Det skulle ge en mindre risk att den blir påseglad.

Dagens ålänningar måste hedra minnet av Gustaf Erikson och låta Ålands varumärke Pommern, för turismen, flyta fritt och säkert. Vi måste orka tänka hur Erikson ensam kunde ha världens största segelflotta. Vi ska bevara hans monument till den avlägsna framtiden.

Nu finns det en bruksanvisning över hur man bevarar Pommern i oljebad i en flytande båt av syrafast plåt med 100 liters brunnar med nätlock nersäkta i för/aktern och sidorna för att kunna pumpa upp kondensvatten och slam. Syrafast påt är billig i dag och har ett bra andrahandsvärdes om 50 år. Det finns många duktiga svetsare här.

Att ha Pommern flytande i vatten i en docka några år kan ha oanade risker. Då Pommern sjunker 20 centimeter på bädden. Vissa plåtar är 65 år och äldre än övriga enligt Palmes nyttiga insändare. Då ger kexplåtarna efter, vattnet rinner till sidan, flera plåtar krossas. Sedan ger de rostiga plåtarna ”hjälp” till de fyra 40 meter höga masterna så de börjar peka mot Nautical.

Det här är lika sannolikt som att Henry Höglund skulle köra på en stock i farleden då han gratis sakta bogserar till Nådendal då de kan ha följebåtar plus andra fartygs sjömän som med glädje skulle varna för stockar.

Hon är byggd år 1903. Åland måste ha ett stort jippo om sex år då det gått 100 år sedan Gustaf Erikson köpte Pommern och Åland äger världens äldsta flytande Pommern som är 120 år Östersjödagarna 26 juli till 6 augusti 2023.

Inget billigt stoppar 20 000 tons fartyg som kommer mot Pommern. Gräv en ficka, bredda vägen mot Nautical. Bygg pontonbrygga av stål väster om Pommern för lustjakter, ta foto av dem för reklam.

Att snabbt fixa Pommern med Kaj Wiks metod är också bra!

Jörgen Kajander