DELA

Gång- och cykelväg i Lemland

Jag anser att en trafiksäker gång- och cykelväg längs landsväg 3 mellan Lemström och Söderby bör verkställas fortast möjligt. Lemland är en kommun med betydande befolkningstillväxt under en längre tid. Trafiken på nämnda vägområde är i stort behov av trygga trafiklösningar.

Turismen i Lemland, Lumparland och östra skärgården har påverkats negativt av den otrygga trafiksituationen. Visit Åland uppmanar turisterna att komma till Åland och cykla. Man säger på hemsidan att ” Åland är som gjort för cykling..”. Det tycker jag låter bra. Men Lemlandsvägen saknar tyvärr fortfarande en lösning som lever upp till förväntningarna. Jag tycker det är dags att prioritera gång- och cykelvägen längs lemlandsvägen.

Robert Mansén (C)