DELA

Gång- och cykelväg i Haraldsby

Undertecknad önskar ett svar från trafikministern eller behörig tjänsteman/ kvinna när det kan förväntas en gång- och cykelväg invid landskapets huvudväg genom Haraldsby i Saltvik.

Huvudvägen genom det tättbefolkade Haraldsby har i dag flera farlig brister vilka bör åtgärdas innan en allvarlig olycka uppstår.
Olyckor har redan skett och det vore olyckligt om detta sker igen. Människors liv och hälsa måste gå före de ekonomiska aspekterna med tanke på de tider vi lever i just nu, då det skall sparas in på alla områden.
Sikten vid infarten till Kvarnbo är obefintlig och farten genom bykärnan är alldeles för hög med tanke på populationen och siktförhållanden. Huvudvägen följer landskapets principer gällande cykel- och gångväg, vilket innebär att det inte är Saltviks kommun som skall bekosta detta arbete.

Det bor många barnfamiljer i vackra Haraldsby, som är centralt belägen på Åland och dessa barn rör sig naturligtvis ute i trafiken, vilket medför än större risker för en olycka.
Sommartid passerar många cyklande turister som är på väg till Kastelholm eller Bomarsund och dessa har då en mindre behaglig upplevelse längs benämnda vägsträckning.
Det bör också byggas en vägtunnel under vägen vid infarten till Kvarnbo, då det är rent livsfarligt att gå över vägen på detta ställe.

Jag tackar ödmjukt i förhand på ett positivt svar i den här frågan!

Richard Johansson
Småbarnsförälder Haraldsby