DELA

Gammal dieselmotor kan ingå i hållbart energisystem

Är Mariehamns stad omedvetet ägare till en miljödieselmotor för kraftvärmeproduktion?

Frågan ställde jag från talarstolen vid senaste fullmäktigemötes behandling att avyttra en äldre kraftvärmeverksmotor. Motorn i frågan handlar om är en cirka 30 årig finsktillverkad 18-cylindrig dieselmotor av fabrikat Wärtsilä som är cirka 15 meter lång, 6 meter hög och väger runt 250 ton samt kringutrustning. Motorn är av förståeliga skäl inte helt lätt att sälja dels av dess storlek samt att den är byggd för dåtidens åländska behov. Staden har för över ett år sedan gått in för att sälja denna motor då den anses sakna användning. Jag tror att en bidragande orsak till avveckling av en produktionsanläggning för både elektricitet och fjärrvärme är att motorn drivs med fossilt diesel- och tjockolja och naturligtvis att försäljningspriset för elektricitetsproduktion är allt för lågt för att uppnå lönsamhet med denna maskin. Mitt genuina intresse i att engagera mig i frågan beror på att anläggningen som lär vara i mycket god kondition troligen är väldigt svår att sälja speciellt på det sätt som staden nu valt att göra genom att ”lyfta ut” anläggningen från Mariehamns Energis verksamhet in till ett nybildat bolag Enerexit Ab.

Vad som hänt sedan beslutet att sälja anläggningen är att Åland ingått ett samarbete med ett företag som heter Clic Innovation som i sin tur består av ett antal finska universitet och multinationella företag så som Wärtsilä, ABB, Neste, UPM-Kymmene med flera. Syftet med samarbetet med Clic Innovation är att på Åland skapa ett nytt smart energisystem som baseras på förnybar energi och här menar jag att plötsligt har nya möjligheter öppnats för att ge kraftvärmeanläggningen ett nytt sammanhang i det nya tilltänkta energisystemet.

Ett energisystem inbegriper kortfattat produktion-, distribution- och konsumtion av energi och att skapa ett energisystem baserat till hundra procent förnybar energi är rätt utmanande men absolut inte en omöjlighet! Denna snart 30-åriga dieselmotor kan lätt konverteras till en miljömotor enbart genom att byta ut fossilt diesel- och tjockoljebränsle mot förnybart dieselbränsle. I praktiken betyder det att motorn även kan konverteras till att köra på åländskproducerad fiskdiesel och biogas men då tillgången av tillräckliga volymer saknas är det inte ett realistiska alternativ. Men våra nyfunna Ålandsvänner i Neste och UPM-Kymmene som tillverkar förnybar diesel tillsammans med Wärtsilä som byggt motorn ABB (tidigare ASEA) som levererat elproduktionsutrustningen har vi här världens bästa chans att tillsammans med universiteten se hur en äldre kraftvärmeanläggning på ett hållbart vis kan nyttjas i ett modernt energisystem baserat på hundra procent förnybar energi skulle kunna göras. Win, win, win situationerna som samarbetet skulle kunna uppnå är att Mariehamn åter skulle få användning och inkomst från en befintlig anläggning, samarbetspartnerna skulle få en god möjlighet att utveckla förnybara bränslen och teknik att konvertera befintliga kraftvärmeanläggningar till hundra procent förnybara produktionsanläggningar enligt ”Mariehamnsmodellen” vilket hela världen skulle tjäna på.

Jag kommer jobba intensivt att förverkliga denna vision att åter ge kraftvärmeanläggningen ett sammanhang i ett nytt modernt energisystem och drivkraften till visionen gav Wärtsilä mig vid senaste Sjöfartens dag i Mariehamn där det framkom att Wärtsilä för exakt ett år sedan, i juni 2018 gått ut med sin vision om en framtid med hundra procent förnybar energi. Så med våra nyfunna Ålandsvänner i form av finska universitet och multinationella företag med omfattande miljöengagemang kan vi tillsammans göra Åland och Mariehamn till en föregångare inom förnybar energiproduktion på ett cirkulärekonomiskt hållbart vis.

Martin Nilsson (S)

maskin och energiingenjör