DELA

Gamla rådhuset för Visit Åland

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

I Rådhuset verkade en gång Lägre elementarskolan, namnet till trots Ålands första högre utbildning. Skolan hade inlett sin verksamhet i Skarpans Förstad 1845. Här gick åländska bondpojkar i skola tillsammans med officers- och tjänstemannasöner. Skolan blev husvill när Skarpans brändes i samband med slaget om Bomarsund 1854, den flyttade till Godby och så småningom 1867 till tillfälliga utrymmen i Mariehamn.

För denna statliga högre läroinrättning ritade länsarkitekten C.J. von Hiedeken en liten men värdig skolbyggnad, nämligen det som i dag heter Rådhuset. Tidigare stadsarkitekten Folke Wickström kallar bygganden harmoniskt sparsmakad. von Heideken var vid den här tiden också ansvarig för stadens stadsplan och hade ritat Societetshuset. Byggnadsentreprenör var ingen mindre än Nikolaj Sittkoff. Huset stod färdigt 1876.

År 1887 blev lägre elementarskolan pionjär i Finland genom att också anta flickor som elever. Som realläroverk kunde skolan flytta in i det pampiga Ålands lyceum 1903. Studentklasserna var fortfarande privata och tog över Rådhusbyggnaden.

När Åland får autonomi 1922 får stadens organ lov att maka på sig och göra rum för självstyrelsemyndigheterna i Societetshusets rådhusflygel, som staden, dumt nog kan man tycka, sålt till en privatperson. Genom byte av tomter med staten kommer staden dock över den fina tomten med förra elementarskolans hus söder om det som snart skulle bli platsen för St. Görans kyrka. Skolhuset får en representativ dubbeldörr i ek och trappa i röd granit mot det som ännu är Södra Esplanadgatan, i dag Stora gatan. Huset blir Rådhus med fullmäktiges sessionssal, ordningsrätt, drätselkammare (ekonomikontor) och bibliotek. Så förblir det tills stadshuset står klart 1939.

Dessa värdiga verksamheter på central plats i staden följdes av enklare men kanske inte mindre viktiga småskola (folkskolans två första klasser) och senare barnträdgård med namnet Blåkulla. Nu skulle man hoppas att denna fint belägna och av Societetshusarkitekten ritade byggnad åter får en användning värdig sitt fina läge. Mitt förslag är att hit skulle flytta Visit Åland.

Huset skulle återställas med paradingång, ekdörrar och granittrappa mot Stora gatan. Ingen flanerande gäst i Espen skulle missa ett besök. I en utbyggnad mot söder skulle inrymmas en liten salong med super vidvinkel projektor där dagsturister skulle få se Ålands många fina sevärdheter och storslagna natur, våra evenemang etc. för att säkerställa att de kommer tillbaka för ett eller flera längre besök.

Vi har inte råd att sälja bort ett hus med sådant kulturvärde och potential.

Jerker Örjans