DELA

Gallupen är ingen gallup!

Ända sedan Matz Adamczak i samarbete med Nya Åland började med sin internetbaserade enkät benämnd ”Åland gallup”, har jag med jämna mellanrum känt ett behov av att göra följande markering: denna form av opinionsundersökning kan absolut inte jämföras med en normal gallup byggd på ett statistiskt säkerställt underlag.

Den i vanliga fall alltid pålästa Jörgen Strand (MSÅ) gör i sin pågående valkampanj sig skyldig till samma missförstånd genom att i sin insändare den 27 maj resonera som om den senaste ”gallupen” faktiskt speglar ålänningarnas politiska åsikter i detta nu. Strand går till och med så långt att han anser att ”Åland gallup” är ett ”seriöst och oberoende sätt” att mäta ålänningarnas åsikter på.

Inget kunde vara mer fel och det beror på att en riktig gallup utgår från ett stort antal stickprov där de tillfrågade på förhand är ovetande om att de förväntas ge sin syn på till exempel valet av politiskt parti. Upplägget för ”Åland gallup” är det motsatta: vem som helst med politiskt intresse vet att enkäten är på gång och kan till och med uppmana sina likasinnade att delta.

Det går därför inte heller att i detta fall diskutera hur stor felmarginalen kan vara. Utgående från pejlingen om det åländska EU-valet ligger dock felmarginalen troligen någonstans mellan 30 och 40 procent. Jag vill dock betona att tycker jag Mats Adamczaks variant av enkäter är ett fräscht och modernt sätt att nå ut till väljarna. Men då gäller det läsaren tar presentationerna av enkätresultaten med en rejäl nypa salt.

HARRY JANSSON (C)

SVAR PÅ INSÄNDAREN:

Harry, alltid intressant med kritik. Du verkar dock inte känna till allt, hur en seriös gallup görs.

En gallup består huvudsakligen av följande element; urval, antal, hur man når dem och sist men inte minst viktningen. Viktningen är till för att säkerställa att inte någon grupp blir överrepresenterad i gallupen till exempel ett parti. Viktningen har jag stämt av med Åsub och vi gör på samma sätt. Lite förvånande att du i din kritik inte överhuvudtaget tar upp viktningen. Jag viktar på ålder, kön, bostadsort och vem man röstade på i valet 2015.

När det gäller urval så använder jag så kallade frivilliga deltagare (självrekryterande) och det är jag inte ensam om i gallupvärlden, snarare tvärtom. Eftersom traditionella metoder med att skicka brev och ringa upp folk inte fungerar alls lika bra mera, speciellt inte bland den yngre befolkningen. Metoden är dessutom väldigt arbetsdryg och kostsam. Jag har bollat mycket med Göran Djupsund om mina mätmetoder i gallupen och vi är överens bland annat om att politiska val är i sig självrekryterande, eftersom det krävs att man intresserad av politik för att man ska rösta och därför är självrekryterande gallupar allt populärare metod att använda.

Antalsmässigt rör det sig om mellan 500–700 deltagare i galluparna och det räcker utan vidare till att dra slutsatser på hur ålänningarna tänker och tycker, inte på kommunnivå, men nog på Mariehamn och större områden.

Metoden som jag använder för att nå deltagarna på, är i huvudsak Nya Ålands olika kanaler, facebook och mina över 400 e-post prenumeranter.

I det här fallet är Jörgen Strand mera påläst än dig, eftersom han känner till både hur gallupar görs generellt och fram för allt hur mina görs. Han är min största kritiker och vi har diskuterat detta ämne många gånger.

Vill du veta mera så kan vi bra ta en lunch och så visar jag dig mera i detalj hur det fungerar.

MATS ADAMCZAK