DELA

Gallupar om politiska åsikter

Jag håller delvis med Runar Karlssons kritik av Åland Gallup. Den vänder sig endast till den del av väljarna som har tillgång till facebook, och det är verkligen långtifrån alla som utnyttjar sin rösträtt, som även har tillgång till sociala medier. Att man sedan vrider och vänder och viktar de inkomna åsikterna gör inte resultatet av gallupen mer trovärdigt.

 

Nu när ungefär halva mandatperioden gått skulle jag gärna se en seriös gallup om hur ålänningarna upplever den politiska situationen i landskapet. För att en sådan undersökning skall vara trovärdig bör den utföras på ett sedvanligt sätt. Till exempel av ÅSUB, som genom att ringa ett slumpvis utvalt antal röstningsberättigade ålänningar , kanske 500 – 1000 personer, och ställer relevanta frågor om röstningsbeteendet. Den gallupen skulle ha betydligt större trovärdighet än en undersökning på sociala medier som endast ett fåtal röstningsberättigade har tillgång till.

RUNA LISA JANSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Runa Lisa, några av dina påstående om sociala medier stämmer inte överens med verkligheten.

Det är långt över 85 procent av ålänningarna över 18 år som är med på Facebook. Så påstående att ett fåtal ålänningar har tillgång till undersökningen stämmer inte.

Angående mera traditionella inhämtningar av folks åsikter, så är det inte lika enkelt som för 20 år sedan på grund av att folk ändrat beteende. Det är ganska få som i en telefonintervju vill uppge hur de har röstat och tänker rösta. Ungdomar svarar dåligt på mail och ännu mindre på pappersbrev. Detta gör att det är mycket tidsödande och dyrt för till exempel ÅSUB att göra en undersökning, eftersom de måste upprepa många gånger innan de får svar. Enligt professor emeritus i statskunskap Göran Djupsund så kan det krävas upp till 11 gånger innan folk svarar.

När det gäller ”vinklade” frågor och svarsalternativ så tyckte Runar Karlsson även att ÅSUB gjorde det i sin undersökning om kommunsammanslagningar. Det är ofta bekvämare att påstå att faktan inte stämmer, än att ändra på sin egen övertygelse eller om underlaget inte stöder det budskap som man vill få fram.

Åland Gallup har testats mot tre olika val hittills och har varit riktigt nära i alla tre. Det har varit mellan 400-2 000 deltagare i Åland Gallup sedan starten.

Till sist så välkomnar jag en stor undersökning från ÅSUB, vore intressant att jämföra de olika teknikerna som vi använder för att samla in data.

MATS ADAMCZAK

ÅLAND GALLUP