DELA

Gallimatias, Anders Eriksson

Anders Eriksson hävdar att Europarådet hotar dagens språkskydd på Åland.
Det är rent och skärt struntprat.
I själva verket är det helt tvärtom – Europarådets viktigaste uppgift är att slå vakt om minoriteter och deras rättigheter! Ålands självstyrelse är ett minoritetsskydd som Europarådets regler skyddar – även EU kräver att alla medlemsstater skall var med i Europarådet och tillämpa dess regelverk.
Varför säger då AE att Europarådet är ett hot?

Naturligtvis
därför att ett självständigt Åland skulle tvingas tillämpa minoritetsskydds-stadgandena om detta Åland vill ha något internationellt umgänge och delta i internationella organisationers arbete. Minoritetsskyddsstadgandena skulle ge ett flertal olika språkliga och etniska grupper minoritetsställning på Åland, där den största är de finskspråkiga. AE hävdar felaktigt att självständigheten inte skulle medföra några skyldigheter gentemot minoriteter på Åland. Han säger dessutom att ett självständigt Åland skulle kunna begränsa invandringen.
Teoretiskt är det kanske möjligt – men till priset av att ingen civiliserad västerländsk stat vill ha något samröre med en sådan stat!

Kravet på fri rörlighet och respekt för de mänskliga rättigheterna leder till att medlemskap för Åland i EU och Europarådet är stängd. Men inte bara det – vägen till det nordiska samarbetet stängs samtidigt!
Min analys av självständighet för Åland är att det inte finns några vägande skäl och framför allt inga som helst fördelar för den vanliga ålänningen med det. Jag är inte beredd att spela hasard med den åländska befolkningen så som AE är!
Folke Sjölund (lib)