DELA

Gäller barnkonvention på Åland?

Replik till en insändare av Ulla Andersson
Barnskydd? Vilket? Eftersom barnskyddet på Åland fungerar så bra enligt Ulla Andersson, kanske jag kan få svar på mina frågor i tidningen.
Eftersom socialnämnden inte svarar på mina frågor:
Gäller barnkonventionen på Åland?
Är det vanligt att en icke dömd pappa får umgängesrätt med sitt barn tre timmar i veckan?
Vem har ansvaret för barnet som inte ens får träffa sin pappa dessa ynka tre timmar i veckan? I Barnkonventionen står det: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”. Min åsikt är att barn får kränkas i mera än tio månader utan att någon tar tag i det. Det är tyvärr barnens skydd i dag.

Maj-Britt Wikblom