DELA

Gå inte i fällan!

Maratondebatten om självständighet stjäl utrymme och energi från angelägna frågor. Folk har tröttnat på det teoretiska bollandet och vill höra hur partierna tänker förbättra människornas vardag i verkligheten.

Gå inte i fällan och tro att de som utvecklar självstyrelsen har bevisbördan. Det är Ålands framtids sak att bevisa sin hypotes, men efter varje utredning blir frågetecknen fler. Därför hävdar Åf nu att självstyrelseutveckling och strävan efter självständighet kan kombineras.
Inget är mera fel – självständighetskampen är i verkligheten det största hindret för mer åländskt självbestämmande eftersom ändringar i självstyrelselagen enligt 69 § kräver kvalificerad majoritet både i Ålands lagting och i Finlands riksdag:
”Denna lag kan inte ändras eller upphävas annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget, inte heller kan avvikelse från den göras på något annat sätt. Besluten skall i riksdagen fattas i den ordning som gäller vid ändring eller upphävande av grundlag och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.”

Det räcker alltså att konstatera att självständighet är oönskad, orealistisk och ogenomförbar. Jag ser fram emot den dag då Ålands framtid inser detta, börjar jobba ihop med oss andra och lever upp till sitt fina namn!
Tobben Eliasson
lagtingsledamot (c)