DELA

Fyrverkeri är bättre än alternativen

Bästa Susanne Vävare. Med anledning av din insändare vill jag bemöta de punkter du och ditt parti lyfter fram. Sammanfattningsvis menar jag att dina välmenande förslag inte är förankrade i verkligheten.

1. Miljöaspekter. Ja, tyvärr är den enda miljövänliga aktiviteten vi människor kan göra är att avstå från aktivitet. All kultur och underhållning kräver resurser och skapar inget konkret mer än att vi har ett rikt liv med fina upplevelser. Sånt behöver vi också! Vad man föredrar är sedan en smaksak. Opera? Fotboll? Fyrverkeri? Men vare sig fyrverkerier eller andra underhållningsformer ställer till nämnvärda miljöproblem i världen.

Den pyrotekniska branschen tar också sitt miljöansvar. Redan i Kina ställs idag höga krav från myndigheterna. Sedan kommer CE-kraven från europeiska myndigheter. Under min tid i branschen har de farligaste ämnena avvecklats såsom hexaklorbensen, krom och bly. Fyrverkeri ger idag försumbara tillskott till utsläppen.

När man pratar miljö skall man också tänka på vad man jämför med. Ett stort fyrverkeri är det klart resurssnålaste och billigaste sättet att underhålla en stor utspridd publik.

2.Djurens välmående. Många djur är rädda för fyrverkerier, ja. Men det finns inga vetenskapliga bevis på att vilda djur skulle reagera på annat sätt för fyrverkeri än för åskväder. De flesta hundar kan skottränas som alla jägare och ansvarsfulla hundägare är väl medvetna om. Förutsatt att fyrverkerier används på en känd tid kan alla skydda sina djur på ett bra sätt.

Om vi nu vänder oss till våra lokala förhållanden. Att anordna ett stort gemensamt fyrverkeri har flera fördelar. Denna konstform har underhållit människor i hundratals år och sprider glädje och gemenskap och är fortfarande lika populärt. Ett gemensamt fyrverkeri är betydligt säkrare och mer skonsamt för djuren än att det skjuts av privatpersoner utspritt i tid och rum. Om man frångår ett gemensamt fyrverkeri så ökar det privata skjutandet och därmed störningarna.

Du skriver att fyrverkeriet ska ersättas av en ljusshow i form av laser eller drönare. Absolut, drönare kan vara riktigt effektfulla i en show. Men det rimmar illa med begreppet hållbarhet som du och ditt parti står för. Du föreslår att alla kommuner köper in ny utrustning för detta ändamål. Vet du vad denna utrustning kostar? Var den tillverkas och vem som ska sköta om att detta fungerar? För att kunna skapa en drönarshow med annat än enkla figurer krävs minst 250 drönare till en kostnad av drygt 350 000 euro. De tillverkas i Kina och ska precis som fyrverkerierna transporteras hit. 250 drönare innehåller 250 batterier med kort livslängd som regelbundet byts ut. En dylik drönarshow kräver stora resurser och fungerar inte i kyla och blåst som vårt land har gott om. Har du inte väldigt gott om pengar och en varm och stilla plats? Fundera inte vidare på drönare.

En lasershow då? Ja laser kan vara effektfullt vid rätt förutsättningar. Dock är det mycket dyrare än ett fyrverkeri och omgärdat av omfattande tillståndsförfarande. Laser kräver rök för att strålarna ska synas, blåser röken bort så försvinner effekten. Laser passar bara på begränsade platser som ett torg. Är platsen blåsig och krävs stora publikavstånd? Glöm då laser.

De som vill ha lasershower är märkligt nog aldrig laserälskare, bara fyrverkerihatare. Det är ingen bra utgångspunkt för att skapa bra underhållning. Det finns flera exempel på floppade lasershower i Finland och Sverige, där man helt lagt ner firandet helt eller återgått till fyrverkeri efter väldigt dyra läropengar. Man hör inga Ooooh och AAAAaaaah eller applåder efter en lasershow.

Med detta kan jag konstatera att det bästa för att kombinera hållbarhet och nöje är att hålla fast vid det traditionella fyrverkeriet, mest effektfullt och kostnadseffektivt.

JOHAN HOLLÄNDER, Pyrotekniker