DELA

Fyrens marina – hur gick det sen

Lemland Lumparlands Församling – Lumparlands Kommun/Fyrens marina – hur gick det sen?

Det är 9 år sedan som kyrkoherden i Lemland Lumparlands Församling i sin julhälsning skrev hur beklagligt det var att det fanns personer i församlingen som var emot beslutet att Fyrens marina fick arrendera /köpa från församlingen ett ca 9 ha stort strandområde mot Ängösund.

Det är 9 år sedan att Lumparlänningarna plötsligt inbjöds till ett möte där det presenterades långt framskridna planer på en markförsäljning för byggandet av en marina på församlingens mark. Man nämnde stugor, gästhamn, restaurang, ponnyridning osv, allt som vi är vana att höra i turistsammanhang, men pratade mest om båtplatser för uthyrning alt försäljning.

Behovet av båtplatser för Mariehamnare med stuga i östra skärgården lär vara stort och här finns möjligheterna att göra bra affärer. Men är det någonting som kyrkan skall syssla med? ”Natur och Miljö” som en person dristade sig till att framhålla bemöttes med ett rungande ”buuu”.

Församlingen hade valt att inte närvara på mötet med kommuninvånarna, man tyckte antagligen att det var onödigt när 10 årskontraktet redan var undertecknad och planerna på en försäljning långt klara.

Nu har det gått ca 9 år av osämja, domstolsbeslut, juristuttalanden, osakligheter och konspirationer. En tillbakablick visar att församlingen har förlorat mest på affären som genomfördes 2008 utan att man ifrågasatte någonting, inte pratade med personer som berördes eller undersökte alternativa möjligheter. Är det möjligt att återställa förtroendet?

Kommunen förlorade (enligt deras uttalanden i tidningen Nya Åland 17 febr 2017 ”inte någon väldigt stor summa”) pengar, Fyrens marina som inte hade betalat ett enda årsarrende kom med ett skadeståndskrav.

Idag är 10-års kontraktet uppsagt. Församlingens fullmäktige har dessutom beslutat att inte diskutera vidare med Fyrens marina. Kvar är endast ett besvär från Fyrens marina till Helsingfors Förvaltningsdomstol där man på diffusa grunder önskar att församlingens fullmäktiges beslut skall upphävas. Kravet från Fyrens marina för all skada de har lidit har tydligen tystnat efter alla stora ord.

Kyrkskogen (som heter Åkerkulla) i Lumparland är 46 ha stor med strandområden både mot Kapellviken och Ängösund. Skogen sköts av församlingen enligt en 10års skogsbruksplan där båda strandområden är betecknade som ”naturområden”. Kyrkskogen ligger nära bostadsområdet i Klemetsby och är viktigt för promenader och naturupplevelser för Lumparlands invånare.

Kommunen talar ofta om ”sin vackra natur”, Kyrkan talar i klimatprogrammet om respekt för naturen och om tacksamhet, och man säger ”se Gud i naturen” .

Nu hoppas man på (se tidningen Nya Åland 17 febr 2017) att kyrkofullmäktiges sammansättning skall ändras.

Jag vet inte vad man förväntar sig, jag för min del hoppas på att församlingens fullmäktige alltid kan fatta beslut som är bra för alla människor i församlingen, välgenomtänkta faktabaserade beslut för församlingens bästa och med tanke också på kommande generationer.

Norrboda 17.1.2018

Traute Eriksson