DELA

Fyrens marina – ett lyft för Lumparland (?)

Som chefredaktör får man skriva som man vill, och läsarna får bedöma trovärdigheten i det man producerar. Men Niklas Lampi har gått ett steg för långt! Han har skrivit som han ville eller som han har blivit tillsagd att skriva, men hans ledare visar en enorm brist på kunskap om ärendet . Läsarna har svårt att bedöma vad som är rätt och vad som är fel.
På en punkt är Lampis ledare dock riktigt bra – när han blir lyrisk och kallar strandområdet i Prästskogen ”en öppen oas under församlingens skyddande vingar” – en fin benämning på en fin plats!

Här kommer lite av den information som Lampi borde ha tagit reda på:
Allt startade för ca 3 år sedan på ett ”icke rumsrent” sätt. Lumparlänningarna fick veta om projektet när besvärstiden hade gått ut och avtalet var undertecknat. Fyrens marina höll ett informationsmöte där kommundirektören pratade varmt om stugor , gästhamn och restaurang som vi så väl behöver i Lumparland. På agendan stod ”finansiering” , men det berördes endast genom att prata om vad det skulle kosta att hyra en båtplats beroende på längd och bredd och så vidare.

För övrigt sades det ”det kanske bara blir en flytbrygga-det beror på vad ni lumparlänningar satsar” . Fyrens marina har inte kunnat visa en finansieringsplan för stugor , gästhamn restaurang och så vidare, fast man har frågat efter en sådan. Lampi säger själv i sin ledare ”i den takt intresserade skjuter till insatser” – det varslar om stor osäkerhet för de delar av projektet som lumparlänningarna väntar sig så mycket av.

Genom hemlighetsmakeri från kommunens sida har förstås rykten kommit igång. Det pratades om att sälja hela anläggningen till utlänningar. Det skulle vara omöjligt att ha lyxbåtar liggande vid en avskild strand därför diskuterades säkerhetsanordningar på bryggorna ( bommar?) . Jag har inte hört talas om lyxstugor, däremot har jag hört att man inte riktigt förstår konceptet med stugorna. Kommundirektören kallade dem övernattningsstugor, men trapporna kan inte vara lämpliga för pensionärer.
Att hela strandremsan i det som i kyrkans skogsbruksplan är noterat som naturområde skulle påverkas kan väl ingen bortse från, även om arkitekten pratar om att stugorna skulle slingra i vassen . Det räcker med en titt på detaljplanen.

Niklas Lampi skriver själv om den vackra viken mittemot Långnäs hamn. Han har också rätt i att det inte är alla lumparlänningar som känner till Prästskogen. Många lumparlänningar, också politiker, anser dessutom att de inte behöver Prästskogens naturområde. Men tiderna ändras – idag finns det knappast någon skogsväg i Lumparland som inte slutar vid en stugtomt, däremot har antalet personer som bor på relativ små bostadstomter stigit. I framtiden kommer ett stort sammanhängande skogsområde med strand som Prästskogen att vara viktig för oss ”obesuttna”, att cykla, att simma, att fiska, att vara nära naturen! Det är därför vi bor i Lumparland och inte i Mariehamn. I Mariehamn kunde vi ha bryggor och båtar både i öst och väst.

Efter allt kämpande om Prästskogen måste man i alla fall konstatera att snart känner alla till den. Med lite entusiasm och arbete kommer det att vara lätt att ordna stigar till badplatserna – och vips har Lumparland en avskild fin miljö vid vattnet att erbjuda invånarna och turister.
Skogsvägen i Prästskogen är i utmärkt skick, den sköts alldeles utomordentlig. När Lampi pratar om den ”dålig underhållna skogsvägen” antar jag att han menar den sista biten av vägen till vändplan. Den delen av vägen hör inte till avtalet om vägskötsel och har man inte en bil som kan klara sig fram till vändplanen är det fullt möjligt att promenera.

Det område som Fyrens marina tänker lägga beslag på består av gammal skog, där träden har fått växa och den ”gamla stenbryggan med minst 100 år på nacken” visar att platsen redan tidigare har varit viktig för byborna. Resten av prästskogen som delvis är planterad, delvis gallrad, nyttjas av kyrkan efter en uppgjord skogsbruksplan. Om Lampi har åsikter om kyrkans förvaltning av sin skog borde han ta en diskussion med kyrkans ekonomichef
Ingen har pratat om ett miljöbrott heller. Men miljökonsekvensbedömningen har endast gjorts av Fyrens marina. För en anläggning av storlek ÅSS som man pratar om skulle man kunna fordra en större miljögranskning .

Lampi har rätt på en punkt till- det finns för få båtplatser i östra Lumparland med tanke på att många mariehamnare har stuga i östra skärgården. En båtplats i Långnäs skulle förenkla deras stugresor och ger bra inkomster till den som kan hyra ut plats. Men är det skäl tillräcklig att göra av med något som Lumparland kunde nyttja på ett bättre sätt?
Och här kommer man till pudelns kärna – vi har redan en anläggning i Långnäs på en alldeles underbar plats, tyvärr är den nerlagd. ”Gänget Lumparlänningar” var inte villiga att betala tillräckligt för den, och man räknade ut att med kyrkan kunde man göra en bättre affär på församlingsbonas bekostnad. Men det är helt klart- skall vi ha en restaurang, uthyrningsbåtplatser, gästhamn och så vidare, så borde det ligga på befintlig plats i Långnäs.

Satsar man de miljoner som det även fullt utbyggt skulle kosta i Prästskogen i Långnäs i stället skulle vi ha en fin anläggning där ”Gänget Lumparlänningar” skulle kunna göra mycket gott för kommunen. Ungdomerna som är så måna om att få arbetsplatser skulle säkert kunna få jobb där, i gästhamnar behövs alltid personal som städar toaletter och duschar och sköter avfallshanteringen.
Om kommunen skulle ha skött den här diskussionen på rätt sätt från början, med utförlig information och diskussion och behandlat kommuninvånarna lika, tror jag att vi idag inte skulle ha en situation som gör boendet i Lumparland något besvärligt. Dessutom skulle kommunen ha sparat de 13.000,- euro i juristarvoden som oklarheterna har kostat hittills.

För närvarande har Fyrens marina inget gällande avtal och mot deras byggnadsplan finns ett besvär i rätten.
Niklas Lampi – jag tror inte att Din” lovvärda satsning” är så lovvärd som du vill göra gällande.
Traute Eriksson
Lumparland