DELA

Fyll skolorna med frivillig verksamhet

En liten tanke, som gäller Mariehamn. Naturligtvis gäller den också skola, åtminstone delvis.

Jag tänker såhär: Vi har strålande fina skolbyggnader i Mariehamn. Skolorna är betalda med skattemedel. I skolorna finns, när skoldagen är slut, en hel del verksamhet, till exempel idrott. Men inte så mycket som det kunde vara!

Om jag uppfattar saken rätt måste eventuella intresserade betala hyra. Och ofta är hyran för hög för att eventuell verksamhet ska kunna hållas igång. Det finns många duktiga och engagerade människor som är beredda att, på sin fritid, dra olika verksamheter för både vuxna och barn. Och det finns många föreningar som har problem med att hitta lokaler för exempelvis möten.

Jag tycker att vi ska släppa in idrottsföreningar, musikskolor, läxläsningsklubbar, pysselklubbar, dansgrupper i skolorna. Jag tycker inte att all fritidsverksamhet behöver vara vinstdrivande. Jag tycker inte att man, om man till exempel är ett gäng som kan ställa upp och ordna läxläsningsgrupp, behöver vara affärsmän.

Endel verksamhet behöver inte gå på plus. Endel verksamhet ska man kunna delta i utan att vara rik. Alla har inte råd med gymkort eller musiklektioner.

Om skolorna fylls med verksamhet efter skoldagens slut kan det väl bara ha positiv effekt? Det är bra om ungdomar som är över eftisålder har möjlighet till hobbyverksamhet. Minst lika bra för vuxna. Särskilt om man till exempel av olika anledningar är utanför arbetslivet, eller vill få nya sociala kontakter. Eller att man kan känna sig behövd, om tröskeln blir lägre för att engagera sig.

Det kan väl bara vara bra om vi kan fylla våra skollokaler med meningsfull verksamhet för alla?

Petra Svens (s)