DELA

Fusk-smör på åländska daghem

Det är måndag eftermiddag och min femåriga dotter möter mig i dörren då jag kommer hem från jobbet; ”Mamma, vet du, dom har fusk-smör på dagis. Jag vill inte ha det!”.
Följande dag bekräftade personalen på dagis att landskapsregeringens rekommendation om måltider på daghem nu börjat tillämpas med resultat att bland annat smör helt och hållet har tagits bort från kosten och ersatts av margarin. Som förälder är jag alltså nu plötsligt helt i händerna på ett politiskt fattat beslut. Min reaktion på detta är därför ett antal frågor som förhoppningsvis kan besvaras av ansvariga personer.

Varför har inte vi föräldrar fått möjlighet, via exempelvis ett möte eller en enkät, att framföra våra åsikter före beslutet? Det förefaller som de beslutande helt enkelt utgått från att en majoritet av föräldrarna samtycker till denna radikala kostförändring.
Inte helle r har vi föräldrar informerats vid själva införandet av de nya rekommendationerna, utan det är något som kommer fram tack vare att barnet själv noterat förändringen. Skulle det inte ha varit på sin plats med ett informationstillfälle, öppet för alla, istället för att bara smyga in förändringen?

Det skulle även vara intressant att få information om bakgrunden till dessa rekommendationer. Har det alternativa synsättet, som förespråkar smör istället för margarin, beaktats eller har social- och hälsovårdsministeriets samt livsmedelsverkets handböcker använts rakt av?
Vad skall vi föräldrar göra, som tycker att margarin är en olämplig fettkälla? Kan/får vi ta med smörpaket åt våra barn, eller får endast margarin förekomma inom daghemmens väggar? Sedan återstår hursomhelst fortfarande det faktum, att det är margarin som skall användas vid all tillagning.

Jag anser att detta ämne är oerhört viktigt och är därför tveksam till hur beslut tagits och hur tvingande regler därefter införts. Varje enskild cell i kroppen omges av ett cellmembran som består av ett dubbelt lager fett, lipider. Var och en måste därför själv få avgöra vilken typ av fett vi vill utsätta våra barns kroppar för. Föräldrar skall inte behöva tvingas in i ett visst synsätt. Det upplevs odemokratiskt, utan ömsesidig respekt för andra uppfattningar.

Som avslutning vill jag citera Angelica Johansson, dietist, som skrev i Ålandstidningen lördagen den 27 februari, angående sitt deltagande i Ålands radios program Radioakademin: ”Var och en får välja att äta det som han/hon tycker är lämpligt och som han eller hon mår bäst av”.

Jag instämmer i det och hoppas därmed att alla förstår att detta också bör gälla föräldrar och deras barn på dagis.
Malena Söderlund