DELA

Funktionshindrade har rätt att vara en resurs

Utan att ha tagit del av detaljerna är det välkommet att Ålands regering nu presenterar ett nytt funktionshinderpolitiskt program. Programmet berör bland annat funktionshindrades rättigheter till arbete och meningsfull sysselsättning. Det är bra.

Men samtidigt går Kommunernas socialtjänst (KST) i helt motsatt riktning. Genom en ny tolkning av socialvårdslagen får nu ett flertal personer som hittills fått lön för integrerat arbete i stället en mycket lägre så kallad flitpeng för samma jobb. I vissa fall får de berörda inte ens behålla sina arbetsuppgifter trots att både arbetsgivare och arbetstagare är nöjda.

Det här drar givetvis undan mattan för motivationen hos dessa personer som äntligen fått uppleva glädje och stolthet genom att känna sig som en behövd, avlönad resurs i vårt samhälle, men som nu återigen på grund av sparkrav reduceras till en belastande och så minimal utgiftspost som möjligt.

I Stödföreningen för Husbandet har vi medlemmar som förlorat både delar av sitt jobb och förstås inkomster, vilket givetvis påverkar hela deras tillvaro. Som närstående framstår det som obegripligt hur de ansvariga för samhällstryggheten resonerar och tänker. I ljuset av verkligheten framstår regeringens nya funktionshinderpolitiska program som en paradox, där den ena samhällshanden inte vet vad den andra gör.

Visst handlar det slutligen om resurser, men genom att Åland förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska dessa rättigheter även genomsyra all lagstiftning och tolkning av densamma i syfte att skapa valfrihet och en meningsfull tillvaro för alla våra funktionshindrade samhällsmedborgare.

Kommunerna har ansvaret för att tillgodose våra funktionshindrades rättigheter. Regering och lagting ska se till att lagstiftningen uppfyller FN:s konvention. Om kommunerna saknar resurser för att klara sin uppgift måste lagtinget skjuta till mer samhällsmedel för detta i form av höjda landskapsandelar. Omfördelningen av resurser faller i första hand på lagtinget som påför kommunerna nya uppgifter och i andra hand på kommunerna.

Bäst vore att den samhällsservice som nu produceras av KST finansierades direkt av lagtinget. Då slapp vi det evinnerliga tjafset som alltid genomsyrar våra kommunförbund.

OVE ANDERSSON

sekreterare i Stödföreningen för Husbandet r.f.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp