Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Fungerande missbruksvård behövs

Missbruksmottagning i egen byggnad, där det totala sköts, med klientens behov och önskan i fokus är ett måste för Ålands välfärd. Det är något vi alla behöver förstå. Anhöriga, samhället och främst den direkt drabbade, har sin fulla rätt att vårdas korrekt, hållbart och uppnå välbefinnande och framtidstro.

Bettis ObS