DELA

Funderingar kring kortrutten

Efter att ha läst vår miljöministers uttalanden i Ålandstidningen den 17:e november angående de stora inbesparingar i koldioxid och pengar som den planerade ” kortrutten” över västra Föglö (brobygge över 500 meter) skulle innebära för landskapet Åland kommer följande funderingar och frågor:

Enligt vår landskapsregering så tycks det vara helt försvarbart både ekonomiskt och miljömässigt med denna trafiklösning för att korta av sjösträckan med cirka 1,5 sjömil vilket innebär en tidsbesparing på cirka nio minuter med en fart av tio knop.

För att sjösträckan skulle förkortas med 1,5 sjömil innebär det att landsträckan förlängs i motsvarande grad. (Koldioxid inbesparing, kortande sjösträcka – längre landsträcka?)

Om man sedan spekulerar i att den förlängda landsträckan kostar ungefär 25 miljoner euro att bygga kanske man skall ta sig en funderare om detta är ekonomiskt försvarbart? Personligen har jag svårt att se fördelarna i detta projekt, därför att man för dessa pengar troligen kan anskaffa ett miljövänligare fartyg (än Skarven) och som dessutom har fartresurser så att man kan behålla nuvarande farledssträckning men ändå i stort sett uppnår samma överfartstid som i det kalkylerade förkortade färjpasset.

Vår landskapsregering och en del lagtingsledamöter har hela tiden via media bland annat förklarar hur miljövänligt och ekonomiskt ”västra Föglö projekt” är, det skall ju spara mycket driftspengar och återbetala sig genom dessa besparingar under ett visst antal år!?

Undertecknad har därför både åkt färjan och studerat sjökortet över vår skärgårdstrafik för att se om man med mycket mindre åtgärder kunde uppnå likvärdiga färjpassförkortningar och därmed göra dessa ekonomiska inbesparingar samt förbättra vår koldioxidkvot.

Jag har kommit till följande förslag.

Bygg cirka en kilometer ny väg från nuvarande Åvavägen till stranden på Årtholm och bygg ett nytt färjfäste där för linjen Åva-Osnäs. Fördelar = Sjösträckan förkortas med cirka: 1,7 sjömil och landsträckan kortas av med cirka: 3 kilometer (för alla utom Jurmoborna).

I jämförelse med västra Föglö projektet är förkortningen av sjöpasset rätt likvärdigt och när det gäller landsträckningen så förkortar man den och inte som på Föglö att man förlänger den. Jurmo färjan kunde överta nuvarande Åvafärjfäste (istället för som nu bygga ett färjfäste till. Kostnad = Troligtvis knappt en tiondel av vad västra Föglö kommer att kosta.

När det gäller driftinbesparingen är rutterna inte likvärdiga på grund av att Föglölinjen har fler turer per dygn än norra linjen, men använder man samma ekonomiska kalkyler som landskapsregeringen på västra Föglö projektet så måste detta” Åva projekt” återbetala betydligt snabbare än ” västra Föglö projektet”.

När det gäller miljön torde det också klara av jämförelsen, både land och sjösträckan blir kortare för flertalet användare.

Det borde inte heller bli någon nackdel för Lagtingsledamöterna Sundbloms fiskindustri och Staffans räckviddsbegränsade elfärjor.

Detta var några funderingar från gräsrotsnivån och jag skulle vara tacksam om våra ansvariga ministrar kunde ge ett svar på vad som är fel i dessa funderingar och förslag, för något måste det ju vara, för annars borde väl vår skärgårdsorienterade regering för länge sedan verkställt detta projekt som torde ha likvärdiga inbesparings möjligheter som västra Föglö projektet.

S-E C