DELA

Fundera en gång till!

Saltviks kommunfullmäktige skall inkommande måndag ta ställning till om kommunen skall lämna MISE eller stanna kvar. Kommunstyrelsen föreslår att Saltvik lämnar MISE.
Jag anser att de slutsatser som majoriteten i kommunstyrelsen dragit är förhastade och resultat av tyckande snarare än övervägande av fakta och logik. Kommunstyrelsens ordförande konstaterade i en kommentar att det knappast blir billigare. Några logiska fakta till varför Saltvik bör lämna MISE, förutom att det finns kommuninnevånare som är missnöjda, framkommer inte. Att det finns kommuninnevånare som är nöjda verkar inte bekymra.

Jag hoppas att fullmäktigeledamöterna funderar på dessa frågor innan mötet:
%u2022 Har Saltvik en tjänstemannaorganisation som klarar utmaningen att ordna till register så att det går att leverera och fakturera de renhållningstjänster innevånarna vill ha.
%u2022 Har Saltvik personella resurser för att kunna utveckla sophanteringen eller riskerar vi att permanenta dagens lösningar.
%u2022 Vad är det vi vill uppnå med sophanteringen som vi inte kan uppnå inom MISE

Saltvik har alla möjligheter att påverka MISE. Ta vara på möjligheten och visa att Saltvik vill vara med och utveckla sophanteringen för hela Ålands bästa!
Jag hoppas att vi alla i dag försöker få en sophantering där respekten för miljön står i fokus.
Jan Lindgrén