DELA

Ful generalisering, Jansson

I tidningen Åland torsdagen den 8 mars står att läsa under rubriken ”Sexdebatt fick det att hetta till i lagtinget” följande;
”Enligt Roger Jansson bör alla ”mentalt friska människor” motsätta sig människohandel och helst också prostitution även om det är tillåtet i många västeuropeiska länder.”

Vad menar Jansson med ”mentalt friska människor” och var lämnar det oss med mental ohälsa?
Enligt artikeln tar Jansson illa upp då Barbro Sundback, enligt honom, kollektivt försöker skuldbelägga alla män för sexhandeln. Trots det gör Jansson en märklig generalisering angående människors mentala hälsa och sexhandel. Inte menar väl Jansson ändå att människor med mental ohälsa är för sexhandel?

Vidare säger Jansson; ”- Det är som om jag skulle fråga Sundback varför en del kvinnor dödar sina egna barn.”
Den liknelsen är också lite märklig då det är ytterst sällsynt att kvinnor dödar sina egna barn emedan sexhandeln är den tredje mest lukrativa handeln i världen efter vapen- och droghandeln. Och mig veterligen har inte någon kvinna på Åland under min livstid dödat sina barn medan det tveklöst finns män som köpt sex. Tyvärr är de män som öppet tar avstånd från sexhandel försvinnande få i jämförelse med dem som försvarar den med argument som till exempel ”frivillig prostitution”. Jag har aldrig hört någon kvinna försvara dödandet av egna barn.

Av den forskning jag läst om sexköpare går de att delas upp i två kategorier. Den ena kategorin är de som saknar empati och medkänsla för andra människor och som anser att deras handlingar alltid kan rättfärdigas. Dit hör psykopater, sociopater och narcissister. Dessa människor är utåt sett välfungerande och deras personlighetsavvikelse märks oftast bara av deras närmaste krets. Denna grupp blandas alltför ofta ihop med kategorin personer med mental ohälsa.
Till mental ohälsa räknas bland annat depression, post traumatisk stress, bipolär sjukdom mm. Mental ohälsa kan drabba alla och ändrar inte våra grundläggande värderingar. Det vill säga, människor som drabbas av mental ohälsa blir inte automatiskt ”onda”. Märkväl att jag använder ordet ”onda” i sin vidaste bemärkelse.

Den andra kategorin sexköpare är de som helt enkelt är för dumma för att förstå vad de sysslar med. Som exempel intervjuades män som bodde i glesbygd och hade importfruar från forna öststaterna. När reportern ifrågasatte arrangemanget med argumentet att dessa kvinnor i praktiken var hushållerskor och sexslavar, var det vanligaste svaret; ”Men jag är ju snäll mot henne.”

Det som de båda kategorierna har gemensamt är att båda anser att sex är en manlig rättighet och en kvinnlig skyldighet. Detta är i allra högsta grad en fråga om jämställdhet. Det handlar inte endast om att motsätta sig sexhandeln, det handlar om god sexualupplysning i tidiga år för att undvika denna syn på sexualitet. Först då kan vi få en värld utan sexhandel, incest och våldtäkter. Och med tanke på att sexövergrepp är den vanligaste orsaken till kvinnors mentala ohälsa är det verkligen önskvärt att män vågar starkare ta ställning i denna fråga och slutar ta på näsan när ämnet tas upp.

Och det vore verkligen önskvärt att en lagtingsledamot visade bättre omdöme i uttalande kring mental hälsa.
Eva Ringwall
Ordförande
Ålands intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f.