DELA

FS vill inte permittera lärare

Det är för FS-lagtingsgrupp obegripligt hur Nya Åland kan sätta rubriken ”FS vill utreda permitteringar av lärare” med anledning av vår finansmotion i lagtinget. Tvärtom så ifrågasätter vi hur landskapsregeringen tänkt upprätthålla utbildningen på gymnasialstadiet då det kommit till vår kännedom att lärare inte kan permitteras under lov.

I landskapsregeringens förslag till budget sägs nämligen att varje enhet inom landskapsförvaltningen skall spara motsvarande två veckors lön genom behövliga besparingar eller permitteringar. Enligt vår åsikt är det så gott som omöjligt inom skolorna eftersom man inte kan ha lärarlösa lektioner. Med anledning av det förslog vi i vår finansmotion att landskapsregeringen inte skall genomföra de föreslagna åtgärderna. Istället föreslår vi att landskapsregeringen skall återkomma i första tilläggsbudget med frågan om permitteringar.

Där presenteras en analys över vilka konsekvenser permitteringarna får för olika verksamheter, samt hur det verkliga ekonomiska utfall blir. Det skall också tydligt framgå hur man genom centralt givna direktiv hanterar frågan om permitteringar. Motionen kan läsas i sin helhet på lagtingets hemsida.
FS-lagtingsgrupp