DELA

FS konkreta visioner verkar ha övergivits

När jag nu efter 25 år på Östernäsvägen i Mariehamn, ska flytta och rensar i mina pappershögar får jag ögonen på FS, numera Moderatsamlings ”Framtidavtal” från 2001.

I det finns mycket intressant att läsa, bl a att ”hela skattekakan överförd 2015” till Åland.

I visionen står det vidare ”i och med överföringen av inkomstskatterna (senast 2006) bör landskapet påta sig skatteuppbörden, det vill säga skattebyrån överförs till åländsk administration. Administrativa system och intern information till skattebyrån blir alltmer enspråkigt finsk. Enda sättet att bevara hela servicen svenskspråkig är att överföra verksamheten till självstyrelsen”.

Vidare står att ”Skattesystem förenklas för såväl enskilda som företag genom att bygga upp beskattningen från grunden utan den överbyråkratisering som kännetecknar inte minst den finska och svenska skattelagstiftningen”.

FS hade då konkreta visioner, men nu verkar de ha övergivits av Moderaternas förhandlare i Ålandskommittén. Var är vilja att trygga svensk språket och ekonomin för Åland?

Vi i Ålands Framtid hoppas Moderatsamling kommer tillbaka till sina visioner i FS Framtidsavtalet 2001.

Rolf Granlund (Åf)