DELA

FS barnomsorgspeng ingen kvinnofälla

FS vill ersätta dagens kommunala barnomsorg med en omsorgspeng. Systemet har felaktigt utpekats som en kvinnofälla. En rädsla verkar finnas för att kvinnor inte skall förstå sitt eget bästa utan ”mot bättre vetande” stanna hemma och förlora på arbetsmarknaden.
Tyvärr är det, av ekonomiska skäl, i första hand kvinnor som väljer att stanna hemma. Att tvinga föräldrar att lämna bort barn tidigt är dock bara ett dåligt sätt att ta bort konsekvenserna av men inte lösa jämställdhetsproblematiken.

FS tror att familjer är kompetenta att göra medvetna val. Valfriheten har ett egenvärde. Den för jämställdheten största fördelen är dock högre löner till omsorgspersonalen. Med privata arbetsgivare sitter man inte fast i en kollektivavtalsbunden lönefälla. Med en marknadsmässig värdering och lönesättning av traditionella kvinnoyrken finns inga ekonomiska incitament för att bara kvinnor skall stanna hemma. Således en stor vinst för jämställdheten.

Eva Dahlén FS