DELA

Frivillighet är bra och bäst

Därför är det lokala frivilliga initiativet Geta-Finström-Geta är den rätta vägen. Norråländskt samarbete i form av en egen större kommun känns som ett bra initiativ av följande orsaker:

1. Framtida närservice kan bättre tryggas.

2. Lärarkompetens i dagis o lågstadier kan bättre tryggas och utnyttjas. Bättre ämnes- och specialkompetens lärare (åk 5-6 matte, finska, gymnastik, etc…) kan skaffas, som kan cirkulera i olika dagar i kommunens olika regionala skolor. Vilket inte möjligt åtminstone i Sund eller Geta ifall mindre egna kommuner.

3. Även i åldringsvården bättre möjlighet till sjukskötare, som i nya större kommunen kunde bättre och mera naturligt cirkulera i större kommunens olika regionala ålderdomshem och institutioner.

4. Större och mera kvalitativa satsningar inom alla kommunens regioner kunde göras även inom planläggningen och regionplaneringen vilket skulle underlätta för samtliga enskilda individer och i synnerhet för samtliga privata entreprenörer och företagare i regionen Norra Åland.

5. Allt ovan och mycket annat bidrar till ökad sannolikhet att större del av framtida arbetsplatser etableras på norra Åland istället för till Jomala-Mariehamn regionen. => Norra Åland bör skapas och utvecklas till en verklig alternativ och till en kraftigt växande sekundär centrum på Åland.

Bomarsunds kommun – större och kraftigare kommun där det ingår nuvarande Geta, Finström och Sund.

PS. När vi visar gott exempel med Bomarsunds kommun, så mycket snart kommer frivilligt både Saltvik och Vårdö med den bästa regionala frivilliga helheten vilket blir en riktig kraftig ekonomisk motor, som med Godby som centrum ger hela Norra Åland i alla dess regioner en hållbar livskraft och bibehållna regionala verksamheter.

Gard Larpes,
Sund Liberal