DELA

Frivillighet 2011

2011 har utlysts till det europeiska året för frivillighet.
I Finland koordineras kampanjen av Justitieministeriet och Finlands Ungdomssamarbete Allians. Genom temaåret vill man framhålla hur viktigt allt det frivilliga arbete som genomförs är. I Finland uppskattar man att det årligen genomförs över 123 miljoner timmar frivilligt arbete av över 655.000 personer. Det är en hisnande arbetsmängd som per frivillig motsvarar heltidsarbete i över en månad. Föreningarna i Finland beräknas sammanlagt ha ca 15 miljoner medlemmar, vilket väl är rätt hyfsat i ett land med en befolkning kring 5 miljoner.

Civilsamhället omspänner alla frivilliga associationer eller sammanslutningar och bildar tillsammans med de offentliga strukturerna och marknadens kommersiella strukturer samhället.
Begreppet civilsamhälle är inte nytt men forskare har under det senaste decenniet på nytt intresserat sig för det . Intresset beror i viss mån på det svårfångade begreppet socialt kapital. Det är framförallt civilsamhället som alstrar detta värdefulla kapital.
Socialt kapital kan beskrivas som förtroende och tillit mellan medborgarna i ett samhälle. Det säger sig självt att förtroende och tillit är grundläggande egenskaper som ett samhälle som helhet, även det offentliga och marknaden, behöver ha för att kunna fungera. Vi har alltså mycket att fira 2011 under frivillighetens temaår. Finlands Svenska Ungdomsförbund har som tjuvstart på temaåret och inspiration för alla intresserade samlat material kring temat frivillighet på tänkapå.fi.

Sebastian Gripenberg
förbundsordförande
Finlands Svenska Ungdomsförbund