DELA

Frivilligarbetare på Matbanken funderar

Landskapsregeringen har genom ett beslut av socialminister Ville Walve avslagit Matbankens tilläggsansökan om PAF medel för att täcka de direkta kostnaderna för att driva verksamheten. Beslutet innehåller även en uppmaning ”att lämna in en plan över hur verksamheten kommer att utvecklas i den riktningen att människorna lotsas till kommunernas socialbyråer, FPA (Folkpensionsanstalten), Ams (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) och andra myndigheter för att få en varaktig förbättring av sin ekonomiska situation.”

Det är en häpnadsväckande begäran!

Vi som ger av vår tid och vårt engagemang för att möta och dela ut mat till Matbankens gäster är en varierad samling människor. Flertalet pensionärer – inte så många andra har möjlighet att delta på dagtid – med olika yrkesbakgrund och livserfarenhet. Vi deltar i Matbankens verksamhet utan någon som helst ekonomisk eller annan ersättning för att vi tror på idén – vi ser att det är ett sätt att bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

Det är närmast otroligt att en så omfattande verksamhet kan fungera vecka efter vecka med en ytterst begränsad administration. Det är också svårt att föreställa sig, utan att ha varit delaktig i verksamheten, vilka utmaningar av olika slag man som frivilligarbetare ställs inför och löser i stunden.

Att lotsa människor till rätt samhällsinstanser är socialt arbete som ska handhas av professionella yrkesutövare. Matbankens frivilligarbetare möter och delar ut mat till dem som har ett kort från diakonin som bekräftar behovet. Hur tänker sig Landskapsregeringen att Matbankens frivilligarbetare ska lotsa människor till samhällets olika instanser? Den frågan vill vi gärna ha ett svar på!

Angela Sjöberg, Mansoor Sedghi, Anna Holmström, Margareta Flink, Bengt Enqvist, Marianne Syrén, Bo Ginlund, Mirjam Lillie, Ea Nordberg, Nahid Broström, Gun Eriksson Granlund, Sam Österlund, Gungerd Etzell, Siv Berglund, Jörgen Berglund, Siv Hohenthal, Karina Hellsten, Siv Tingsvik, Karl-Erik Tingsvik, Stina Eriksson, Kim Nordberg, Sven Sjöberg, Kristina Baér, Ulla Grunér