DELA

Frivilliga brandkårer behövs absolut

Den frivilliga brandkåren behövs absolut och alla inom kåren gör en stor insats vad gäller bränder, trafikolyckor m.m.
Förutom stora räddningsinsatser har också Västra Saltviks frivilliga brandkår i mitten av 90-talet byggt till brandstationen.
Tillbyggnaden gjordes med frivillig arbetskraft och donationer.
Själv uppgjorde jag, kostnadsfritt, ritningar på tillbyggnaden samt gav en donation.

Debatten som nu uppstått om miljonsatsningen för en ny brandstation inklusive brandbil i Saltvik är på grund av mitt inlägg på Facebook.
Bra att det uppstår en debatt innan beslut om viktiga och dyra satsningar tas i kommunen.
Som vi alla borde veta är att vi står inför stora ekonomiska utmaningar på grund av en åldrande befolkning som innebär att allt färre skall försörja allt fler.
Dessutom står landskapet Åland inför utmaningen att få budgeten i balans vilket med all säkerhet kommer att synas i kommunernas ekonomi.

Därför måste vi politiker antagligen höja skatten och hitta billigare lösningar.
Dock får inte, enligt min mening, ske en försämring inom äldrevården, våra grundskolor och barnomsorgen.
Därför är det i första hand andra områden som måste synas.

Vad gäller satsningar inom den frivilliga brandkåren så har det under åren 2008 – 2009 satsas 550.000 euro i en renovering och tillbyggnad av Rangsby brandstation och ny brandbil.
Kommunens nettokostnader blev 300.000 euro.
Under åren 2013 – 2015 vill man satsa 1,0 milj. euro i ny brandstation och ny brandbil i Kroklund
Nettokostnaderna för kommunen skulle bli 530.000 euro.

För min del så prioriterar jag en billigare lösning för Västra Saltviks frivilliga brandkår och det är en tillbyggnad av brandstationen i Näs för 100.000 euro netto från kommunen.
Detta skulle tillsammans med ny brandbil bli en nettokostnad om 300.000 euro
Alltså en besparing om 230.000 euro.
Noteras att stödet är 40 – 50 % från brandskyddsfonden och landskapsregeringen för byggnation och brandbil.

Om kommunen går in för en tillbyggnad en ny brandbil i Näs så kommer kommunen under åren 2009 – 2016 att ha renoverat och byggt till två brandstationer för ca 250.000 euro netto samt inköpt 2 st nya brandbilar för ca 350. 000 euro, totalt ca 600.000 euro netto

Då jag själv var med i fullmäktige och stödde satsningen i Rangsby och nu stöder en satsning i Näs, totalt 600.000 euro under åren 2009 – 2016 kan jag inte förstå det missnöje som nu väckts mot mej.
Runar Karlsson (C)
fullmäktigeledamot