DELA

Fritt val i fler skolor

Jaro (Jakobstads fotbollslag i ligan) lär ha hyfsad återväxt vad gäller eget spelarmaterial. I Jakobstad har man inom gymnasieutbildningen satsat på idrott. Tre förmiddagar i veckan har alla gymnasielinjer fritt val.
Då kan man välja fritt bland olika skolämnen men man kan också få möjlighet att spela hockey eller fotboll. Det betyder alltså att man inte måste välja en speciell idrottsinriktning för att välja t. ex. fotboll som tillval och få en del av sin träning under skoltid.

Vilka konsekvenser skulle det ha om vi gick in för samma system på Åland? Vore det möjligt att alla gymnasieskolor lade in fritt val t.ex. två dubbeltimmar i veckan?
Om det vore möjligt skulle Ålands idrottsförbund ha möjlighet att ge mycket fler ungdomar chansen att fördjupa sina idrottssatsningar utan att söka sig till idrottsgymnasier utanför Åland.
På detta sätt kunde Åland för t.ex. fotbollens del få ihop både ett pojk- och ett flicklag på gymnasialstadiet. Vilket skulle skapa ett gott spelarunderlag för våra ligalag IFK och Åland United.

Jag tror att många i dag lämnar idrotten för att det blir för tungt att studera långa dagar och sedan dessutom ha träning alla kvällar.
I dag finns den här möjligheten på Åland i första hand för dem som antagits till Ålands lyceums idrottslinje. Den skulle självklart fortsätta som förut, men med detta system möjliggjorde man träning på skoltid även för lovande idrottare i de yrkesutbildande skolorna.
Är dubbeltimme fritt val genomförbart behöver man inte begränsa sig till idrott. Samma möjlighet borde även utvecklas för både musik, dans, teater och andra områden.
Britt Lundberg (c)