DELA

Fritt val baserat på korrekt information

Klaus Rahikainen missuppfattar eller förvanskar återigen det jag skrivit (Nyan 30.9.2013). Valet att låta vaccinera sig själv och sina minderåriga barn (i den ålder då barnen inte har självbestämmanderätt) är fritt. Jag arbetar för att valet baseras på fakta istället för hörsägen och felaktigheter. Det är därför i mina ögon bekymrande när Rahikainen och andra för fram osanningar om vaccinationer som kan skapa onödig oro och påverka människors fria val på ett osakligt sätt.

Vaccinernas största nackdelar är väl kända; de har inte hundraprocentig effekt (dock mycket god) och biverkningar, även svåra sådana, förekommer. Mot detta står risken att insjukna i sjukdomarna vaccinerna skyddar mot om man inte vaccinerar sig. Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, de europeiska och amerikanska smittskyddsmyndigheterna (ECDC och CDC), Världshälsoorganisationen samt en lång rad andra nationella och internationella expertinstanser gör alla samma bedömning: vaccination med vacciner som ingår i det åländska grundvaccinationsprogrammet (svininfluensavaccin ingår inte i detta) förordas eller anses åtminstone väl motiverade under åländska förhållanden (det sistnämnda gällande främst TBE och rotavirus). Riskerna med att vaccinera bedöms mycket mindre än riskerna med att vara ovaccinerad. De av Rahikainen återgivna påståendena om vaccinationer har studerats ytterligare i detalj av oberoende forskarlag utan att visa sig hålla streck. På flera av ovanstående instansers hemsidor finns mer information, med hänvisningar till vetenskapliga studier, om bakgrunden till rekommendationen att vaccinera. För den som vill ta reda på mer på egen hand kan t ex PubMed, världens största databas för medicinska studier, användas: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Vaccinkritiska artiklar finns också med.
Rahikainen å andra sidan, som utan omsvep medger sig vara utan medicinsk utbildning eller kompetens, finner sig skickad att ifrågasätta rekommendationen att vaccinera. Han tycks mena att det är bättre att intresserade lekmän ger rekommendationer om vaccinationer än personer med yrkeskunskaper inom ämnet eftersom de sistnämnda enligt honom är indoktrinerade av vaccintillverkarna. Lustigt nog är dock den enda källan Rahikainen uppger för sin vaccinkritiska inställning (Nyan 26.9.2013) också läkare. Att denne läkare tycks avråda från vaccinationer till förmån för intag av vitaminer och kosttillskott som han själv säljer och tjänar pengar på och att någon vetenskaplig studie gällande hans rekommendation inte tycks existera (Nyan 27.9.2013) verkar inte bekymra ”livsforskare” Rahikainen.
Valet är som sagt fritt.
Axel Hansson,
landskapsläkare (som med detta avslutar debatten för egen del)