DELA

Fristående hamnförvaltning

I Mariehamn drivs nämndreformen vidare mot ännu större enheter. Bland annat föreslås att tekniska och räddnings/hamnnämnderna ska slås samman. Hamnverksamheten, som till innehåll och karaktär är helt olik räddningsverkets och tekniska verkets verksamhet, blir då ännu mer ”lillebror” än för närvarande.
Hamnverksamheten är alltför central och viktig för stadens ekonomi och ansikte utåt för att tillåtas drunkna i den nya jättenämnden. För att garantera att hamnen sköts smidigt och kompetent, nu saknas erfarenhet av sjöfart helt och hållet, bör hamnverksamheten enligt min mening åter drivas som en fristående förvaltning under ledning av en självständig och kompetent hamndirektör.
Kalle Fogelström (S)
kalle.ax; lt 12; stdsfm 541