DELA

Friskvård är lönsam

Nutidsmänniskan låter musklerna mestadels vila i kontorsstolar, i rökrum och på kafferaster, medan hjärnan går på högvarv – det är ju kompetensen i hjärnan som är "kapitalet". En kombination som leder till arbetsskador som stress och "utbrändhet".
Förr svettade vi ihop levebrödet – i dag stressar vi ihop det! Och vad mera är: ju mer stressade vi är, desto mindre motionerar vi. Det borde vara tvärtom, eftersom all forskning visar att fysisk aktivitet främjar både kropp och själ och förebygger stress och överansträngning. Förebyggande hälsoråd och satsningar på friskvården kan spara stora pengar för samhället och ge ökad livskvalitet.

En finsk forskargrupp har visat att ett program med upprepad rådgivning om ökad fysisk aktivitet och förbättrade matvanor för patienter i riskzonen kan minska risken för insjuknande i diabetes med 58 procent. Kostnaden för programmet beräknades till 2.400 euro/ patient över fem år.
Effekten av programmet blev en inbesparing för sjukvården på totalt 1.000 euro. För samhället i stort skulle sådana åtgärder var höggradigt kostnadseffektiva.

En genomtänkt strategi kring hälsa är en god investering för både individ, företag och samhället. Hälsa är inte en följd av något, utan en förutsättning för ett sunt arbetsliv. Ett modernt samhälle med medvetna, kreativa och produktiva medborgare förutsätter ett hälsomedvetet ledarskap.
Det finns alltså ingen anledning att vänta. Nu behövs ett nytt offensivare sätt att arbeta med hälsofrågor, där utgångspunkten är den hälsomedvetna medarbetaren, och där strategierna handlar om hur man kan främja hälsa. Strategiskt hälsoarbete bör vara en självklarhet i modernt beslutfattande.
Bror Gammals (lib)
lagtings- och stadsfullmäktigekandidat