DELA

Friskt vågat är hälften vunnet

Kökar är annorlunda och fantastiskt, inget nytt med det. Istället visar man på hur stor viljan är, när det skall finnas förutsättningar att erbjuda service. En rekordartad snabb aktieteckning, på en dryg vecka har närmare 130 000 euro erhållits från en stor mängd aktionärer. Kökar fortsätter påvisa att det finns en stark vilja att vara en del av ”Hela Åland skall leva”, oavsett vilka utmaningar som väntar.

Det privata angagemanget är en avgörande faktor tillsammans med kloka investeringar och beslut från det offentliga samhället, för att ge signalen som nya invånare vill se för att våga ta beslutet: Bli en del av en aktiv skärgårdskommun.

Med de erfarenheter jag har från att bygga upp verksamheter som varit hotade eller nedlagda, har nu Kökar möjligheter att växa på många områden. Tryggheten som investeringar i lokalsamhället skapar, ger nya möjligheter till ”ringar på vattnet syndromet”.

Ännu hinner du själv delta och bli en aktieägare i Kökarsbutiken. Missa inte din möjlighet att delta på satsningar i lokalsamhället, nu på Kökar eller i ditt lokalsamhälle.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA