DELA

Friska svängningar i pejlingar inför valet 2007

Första valpejlingen inför valet 2007 gav liberalerna tio procent av rösterna. Ungefär lika stor procent av de tillfrågade stödde i samma pejling Ålands framtid. Socialdemokraterna och Centern skulle bli lika stora. Pejlingen gjordes av tidningen Åland i början av maj 2006.
Ett halvt år senare i november 2006 såg det redan ljusare ut för Liberalerna. Då visade tidningen Ålands pejling att Ålands Framtid fortfarande var det stora framgångspartiet med fyra mandat. Liberalerna skulle få åtta mandat, medan Centern skulle backa med ett och socialdemokraterna behålla ställningarna dvs sina sex mandat.

I radions valpejling den första oktober 2007 gav trettiofyra procent av de tillfrågade sin röst åt Liberalerna, tjugofyra procent åt socialdemokraterna och elva procent åt Centern.
Fem dagar senare spåddes Obundna en kraftig framgång i Nyans valpejling och tilldelades lika många platser i lagtinget som Liberalerna – och en fjärdedel av rösterna.
Tre dagar efter det gick Centern kraftigt framåt i tidningen Ålands valpejling och fick två platser till medan Liberalerna skulle behålla sina sju.
Valresultatet den 21 oktober 2007 blev så här: Lib 10 mandat (32,6 %), C 8 mandat (24,2 %, Ob 4 mandat (12,3 %), Soc 3 mandat (11,8 %), FS 3 mandat (9,6 %), ÅF 2 mandat (8,3 %) och HUT 1,2 % men inget mandat.
Så mycket för valpejlingar.

Christina Johansson-Gammals
partisekreterare / Liberalerna

Som chefredaktör Nina Fellman påpekade i gårdagens Nya Åland så försökte diverse partier manipulera vår sista pejling inför lagtingsvalet 2007. Vi blev uppmärksammade på detta och bad om ursäkt för att vi ofrivilligt hade spritt felaktiga uppgifter.
I pejlingen före det, i september samma år, hade vi liberalerna i en klar ledning. Hur andra mediers pejlingar utfaller kan vi inte ta ansvar för. Men av uppgifterna i insändaren att döma är det tidningen Ålands pejlingar som brukar visa ett svagt resultat för liberalerna, inte sant?
Harriet Tuominen