DELA

Frisinnad valfrihet

Frisinnad samverkans gruppordförande Tom Pussinens resonemang om valfrihet i frågan om den åldersintegrerade undervisningen vid Övernäs skola är förljuget.
Å ena sidan hänvisar han till friheten för föräldrarna att välja undervisningssystem samtidigt som han konstaterar att valmöjligheterna försvinner för de föräldrar som vill ha kvar den åldersintegrerade undervisningen.
Det visar klart och tydligt vad begreppet valfrihet innebär för den frisinnade Tom Pussinen.
Christian Beijar