DELA

Frihet under ansvar

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat. Numera skall det gå fort fram och gärna på grunda vatten. På sjön finns inte samma begrepp som på land. När vi vistas på sjön måste vi visa hänsyn till varandra, frihet under ansvar.

Under senare år har detta begrepp utsatts för ansvarslöshet. Oavsett om detta sker på grund av dåligt omdöme eller på grund av att frihet är det största av ting, så måste ansvaret nu skärpas. Fordonet jag syftar på är de så kallade vattenskotrarna.

Förslagsvis införs ett motsvarande krav som vi redan har för framförandet av mopedbil eller traktorbil. Dessa fordon på land väger motsvarande vad en större vattenskoter väger men vattenskoterns kraft och fart är den dubbla, med råge. Ett avlagt prov för fordon som framförs i över 20-25 knop/cirka 50 kilometer i timmen, som visar att man erhållit kunskap och färdighet att framföra ett fordon på sjön, i detta fall vattenskoter, kan vara en väg att gå.

Du ska inte behöva vara orolig för att dina medtrafikanter på sjön saknar motsvarande kunskap som vi kräver att ska finnas på land. Utvecklingen skapar nya fordon, det senaste har vi läst om är Jetboard, lättare men hastigheter på cirka 25 knop/cirka 50 kilometer i timmen.

Hastighet krävs för balansens skull för att framföra dessa nya fordon. Myckert begärt att kräva licens för dessa, motsvarigheten är elskotrarna på land. Men deras framfart är också ifrågasatt på land och så kommer det säkert bli till sjöss. Frihet under ansvar.

Frihet på sjön behöver ske med ansvar som motsvaras på land.

Jag hävdar att Landskapsregeringen nu har tid på sig inför nästa sommarsäsong, och högtiden för vattenskotrarna, skärpa till lagstiftningen och införa ett regelverk som återinför frihet under ansvar på sjön. Vi ska inte behöva vänta på att en allvarlig olycka ska inträffa innan lagstiftningsinstrumentet utnyttjas.

Sittande regering har mest åstadkommit upprivning av tidigare beslut, så nu kan det vara på plats att visa på ett nytänkande och skapa ett Åland med ett regelverk för vattenskotrar som gynnar vår turism. Antalet kanoter och badare är avsevärt större än antalet vattenskotrar men med nuvarande brist på ansvar även från LR, är inte Åland säkert för de som önskar vistas på sjön utan att riskera bli överkörd av en farkost på närmare ett halvt ton.

När det gäller fågel- och fiskliv som vi på alla sätt försöker skapa bättre levnadsförutsättningar för hanterar LR vattenskotrarna som strutsen/svanan, huvudet ner i vattnet. Kanske problemen försvinner om man blundar, en lösning som flera regeringar anser vara lämpliga i dessa Corona tider, men ansvarsfullt är det inte.

Jag uppmanar nu LR och minister Christian Wikström (ObS) att lagstifta om hanterandet av vattenskotrar innan vi drabbas av liknande olycker som skett både i Sverige och Finland. Fast vill LR och ObS invänta möjligheten till ytterligare en blankettlag med tillhörande gummistämpel, så är det ju ett sätt att utnyttja vår självstyrelse.

Med önskan om en säker sommar och frihet under anpassat ansvar.

MIKAEL STAFFAS (LIB)