DELA

Frihet till alla

Egna pengar ger frihet, trygghet och utökade möjligheter. På Åland ska vi arbeta för alla som kan att tjäna egna pengar ska få möjlighet till arbete och ekonomisk självständighet.

Våra snäva könsroller skapar nya generationer av fattiga kvinnliga pensionärer på grund av långt hemmavarande med barn. Män finns representerade bland de ekonomiskt och socialt starkaste men samtidigt är män överrepresenterade i de svagaste grupperna. Vi behöver alltså öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och aktivt arbeta för att män inte ska hamna i utanförskap.

Kvinnor ska vara ekonomiskt självständiga livet igenom, vi behöver arbeta attitydförändrande bland annat för att öka mäns deltagande i det obetalda hemarbetet så att kvinnor har tid och ork att lönearbeta. En andel unga män ska inte strukturellt hamna i utanförskap, vi ska erbjuda utbildningar som faktiskt ger arbete och det offentliga ska öppna sina dörrar för lärlingar, arbetsprövande och praktikanter.

Gratis är gott men den måltid man har råd att betala för själv är godast!

Ingrid Johansson (lib)