DELA

Fri bildning viktigare än någonsin

Under onsdagens lagtingsdebatt framförde liberala lagtingsledamoten John Holmberg sina synpunkter på finansieringen av Arbetarnas bildningsförbund ABF, som han menar är ”förkastlig”.

Det är inget nytt att den fria bildningen, som på Åland bedrivs av två bildningsförbund, är under attack.

Frågan kommer upp med jämna mellanrum, och hittills har sakargumenten varit starka nog att hålla fast vid att fri bildning som organiseras genom bildningsförbund är en billig, folklig, inkluderande och demokratisk form för lärande och gemenskap.

Det allvarliga i John Holmbergs attack var att han i sitt anförande lät förstå att det finns paralleller mellan ”radikala friskolor” och det som ABF gör.

Var och en som granskar det utbud av kurser och studiecirklar som ABF anordnar och de medlemsföreningar som är anslutna till ABF vet att inget kunde vara mer fjärran från sanningen, om det nu inte är det faktum att Ålands socialdemokrater är en av de 31 medlemsföreningarna med sammanlagt 6.500 medlemmar som är problemet.

Därtill är det så, att de radikala friskolor som Holmberg lyfter som ett problem är en följd av en fullständigt katastrofal privatisering av skolsystemet i Sverige, som tillåtit att inte bara radikala utan även extremistiska friskolor finansieras med skattemedel. Där har man valt att låta en av samhällets viktigaste basfunktioner, grundskolan, styras av privata vinstintressen, trosuppfattningar och politiska intressen. Det tycker vi socialdemokrater är fel.

Det handlar över huvud taget inte om den fria bildningsverksamheten för vuxna, som regleras av helt annan lagstiftning. I dessa tider behövs mera kunskap, inte mindre. Det behövs mer gemenskap, inte mindre. Och det behövs mer folkligt engagemang, inte mindre om Åland ska bli ett bärkraftigt samhälle. ABF är öppet för alla föreningar på Åland att bli medlemmar. Även Liberalerna på Åland.

På abfaland.ax kan man läsa vad som kommer ut av det verksamhetsbidrag på 55.000 euro som kommer ABF till del.

Nina Fellman (S)