DELA

Fri AX-domän? Inte en lösning, bara nya problem!

Landskapsregeringen för Åland gav för en tid sedan ett utlåtande till kommunikationsministeriet i samband med ett förslag till förändring av lagstiftningen om domännamn föreslagit att ax-domänen ska släppas fri. Jag trodde detta hade förpassats till sin rättmätiga byrålåda, men konstatera nu att detta verkar förverkligas

Detta betyder att istället för att ax-domänen tydligt utmärker en geografisk region och därmed ger en legitimitet åt webbsidan, så kommer den i stället att smetas ut på internet tillsammans med andra skräpdomäner av okänt och suspekt ursprung.

Som motivering i det ursprungliga förslaget nämns bland annat: ”Landskapsregeringen har fört diskussioner samt erhållit synpunkter från det åländska näringslivet kring de begränsningar beträffande anknytning till landskapet Åland som idag gäller beviljande av domännamn under topp-domänen ax, och föreslår att dessa restriktioner slopas, det vill säga att domännamn under topp-domänen ax skulle kunna beviljas oberoende av sökandens bosättnings- eller verksamhetsställe.” (Mina halvfetningar)

Detta kommer dock bara medföra att:

1. Domänen marginaliseras. Den är inte så intressant ute i värden – rätt svårt att hitta på finurliga domännamn förutom ho.ax (som egentligen inte heller är så rolig).

2. Detta bryter även mot de mål som näringslivet påstår sig ha angående domänen: ”Ålands eget domännamn ger oss möjligheten att profilera Åland som ett unikt område. För att vi ska kunna göra det måste domänen få en status som officiell symbol, precis som vår egen flagga eller våra frimärken…” (Mina halvfetningar)

Hur gynnas detta av en kommersialisering av ett frisläppt domännamn?

3. Domänen förlorar helt den legitimitet som en lands- eller regiondomän ger.

4. Hela grundidén bakom en regional domän helt förfaller. Istället för att säga ”detta är en åländsk sida”, så säger den bara ”detta är ett konstigt domännamn, bort därifrån”.

5. Domänen fragmenteras. Myndigheter och vissa företag skaffar pliktskyldigast en ax-domän, men även diverse mer eller mindre suspekta personer runt omkring i världen.

6. Istället för att lägga krutet på det som behövs, framför allt DNSSEC, så kommer nu resurserna att slösas på marknadsföring av domänen och, antagligen, interna konflikter och egenintressen.

Hur många vet t.ex. att .nu betyder den lilla ögruppen Niue? Och hur många tror ni har rest på semester dit för att det finns domäner som slutar med .nu?

Jag antar att någon tyckt detta var en häftig idé, men aldrig tänkt tanken till slut eller analyserat konsekvenserna av detta.

Men kanske det är värt det, om det löser problemen med Google play och andra webbplatser?

Skulle kanske vara det, om detta vore lösningen. Tyvärr kommer detta inte all lösa någonting, eftersom problemet inte har med AX att göra utan med geolokalisering som – lätt förenklat – sker på följande sätt.

1. Du surfar in på en webbplats

2. Med hjälp av din IP-nummer – inte ditt domännamn – så lokaliseras du till en region, i detta fall Åland.

3. Webbsidan konstaterar att detta inte verkar vara Finland eller Sverige utan någon annan region. Ibland kan de till och med veta att du är på Åland, men de har inget intresse att göra affärer med denna region.

Ingenstans i denna process finns toppdomänen AX med i processen. Många IT-noviser – dit tydligen även våra folkvalda politiker hör – tror att problemen hänger ihop med AX; antagligen för att problemen började uppkomma ungefär samtidigt med AX-domänens införande. Dessutom: även om det skulle hänga ihop med AX-domänen, hur skulle denna ändring förbättra något?

Hur hade de tänkt sig att kunskapen om Åland skulle öka med denna ändring? Om något så förhindrar detta ju att AX förknippas med Åland.

Gör om, gör rätt, vilket i detta fall betyder: gör ingenting av det ni planerat! Ta istället en paus och läs på!

Trött iakttagare