DELA

Fredsinstitutets arbete

Ett par insändarskribenter i Tidningen Åland förundrar sig över att Ålands fredsinstitut inte reagerar på Rysslands upprustning.
Som fredsinstitut vill vi utveckla och informera om andra former för konfliktlösning än militära. Alla former av militarisering ­ genom vapenhandel, utvecklingen av nya vapen, nya militära installationer etc. ­ innebär naturligtvis en förstärkning av våldsbaserad konfliktlösning. Det är inget som vi välkomnar, men vårt arbetssätt är inte att i varje enskilt fall protestera mot sådant världen över. Vi visar på alternativ och framhåller att det finns möjligheter bortom våld och fördomar till fredliga relationer mellan folken.

Ålands fredsinstitut är politiskt oberoende men alltid på fredens sida.
Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rörande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångspunkt i Åland och dess särställning. Institutet fokuserar på självstyrelseformer, minoritetsfrågor, demilitarisering och konflikthantering. Ålands fredsinstitut ingår i flera nationella och internationella nätverk som arbetar med närliggande frågor.

I juni ordnade fredsinstitutet i samarbete med lagtinget ett seminarium i Helsingfors om hembygdsrätten. En mycket intressant seminarierapport publiceras i september. Senare under hösten ordnar fredsinstitutet en EU-finansierad utbildning i minoritets- och autonomifrågor för unga journalister från Armenien, Azerbadjzjan, Vitryssland, Storbritannien, Sverige och Åland. På höstprogrammet står också ett seminarium där Spaniens autonomier granskas. Fredsinstitutet ser för närvarande även närmare på integrationsfrågorna.
Under året prioriteras forskningsverksamheten, vilket bland annat betyder att flera unga åländska forskartalanger får möjlighet att delta i forskningsprojekt under kompetent ledning.

Fredsinstitutet är av EU:s ungdomsprogram godkänt som både sändande och mottagande organisation när det gäller europeiska volontärer. Inom FN:s ekonomiska och sociala råd har institutet konsultativ status, vilket betyder att institutet ger yttranden och analyser till relevanta FN-organ.
Det människohandelsförebyggande arbetet i Litauen, Vitryssland och Kaliningrad utvecklas i samarbete med Emmaus på Åland och Emmaus International, och efterfrågas av allt fler organisationer och myndigheter.

Nedrustningsfrågorna ingår i verksamhetsperspektivet och de ses som viktiga med tanke på den globala säkerheten.
Vid fredsinstitutets och svenska generalkonsulatets gemensamma seminarium med Hans Blix i maj i år var frågan om kärnvapenstaternas ansvar och bristande intresse en central fråga.
Styrelsen för Ålands fredsinstitut