DELA

Fredsinstitutet visar vägen

Senaste vecka var Åland än en gång platsen för ett högkvalitativt symposium och än en gång har vi anledning att tacka Ålands Fredsinstitut och i synnerhet dess direktör Sia S Åkermark. Sistnämnda forskare visade åter sin förmåga att formulera Ålands utmaningar på den säkerhetspolitiska fronten på ett enastående sätt.

Tack vare den forskning Fredsinstitut både driver och koordinerar har Åland när det gäller demilitariseringen och neutraliseringen något så ovanligt som en egen oerhört värdefull kunskapsbank. För oss politiskt ansvariga är detta ovärderligt eftersom just denna del av Ålands folkrättsliga status med jämna mellanrum utsätts för angrepp och ifrågasättande. För att klara denna utmaning behöver inte minst det politiska Åland exakt den forskning Fredsinstitutet levererar.

Sia S Åkermarks förslag om att till jubileumsåret 2021 bjuda in FN:s generalsekreterare till Åland är en oerhört intressant tanke som undertecknad stöder till fullo. Faktum är att Ålandslösningen inklusive den icke-militära statusen blev FN:s föregångare Nationernas Förbunds enda bestående arv till eftervärlden. För FN borde Åland därför tjäna som ett intressant föredöme för hur folkrättsliga beslut kan leda till hållbara lösningar.

Överhuvudtaget är Ålands brist på egen forskning och därmed möjligheten till egna analyser ett problem med tanke på den tid av omställning vårt örike redan befinner sig i. Därför är det upprop för mera forskningsresurser Sia S Åkermark och andra ledande personer kom med den andra oktober av största vikt. Frågan är inte om Åland har råd att satsa tio miljoner. Den avgörande frågan är om vi har råd att låta bli med tanke på hela samhällsutvecklingen.

HARRY JANSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT