DELA

Fredsaktivist överraskar

Labours nya ledare Jeremy Corbyn är en intressant politisk händelse. Att han valdes till partiledare med stor majoritet är uppseendeväckande. Att valet givit Labour 50 000 nya medlemmar säger också någonting.

Politiska analytiker noterar att Corbyn har stort stöd bland unga. Valet av Corbyn är troligen en protest mot den gällande politiska kulturen där politiker bildar en klass som fjärmar sig från sina väljare. En elit som anpassar sig till medias maktlogik hellre än till väljarnas krav på rättvisa och förändring. Också hos oss känner många väljare sig främmande inför politiken.

För att överbrygga detta avstånd krävs tv-sändningar från lagting och fullmäktige, besök på skolor och arbetsplatser, torgmöten och vardagliga samtal i matbutiken och genom att lyssna till väljarnas frågor och önskemål. Corbyn är troligen ett tecken i tiden. När politikerna kommer närmare väljarna uppstår viktiga och riktiga samtal som är grunden för all politisk verksamhet och demokrati.

Barbro Sundback (S)