DELA

Freda våra dikeskanter

Vågar man be om fredande av dikeskanterna under blomnings- och pollineringstid i år?

Om kanterna ansas först när blomningstiden är över – tidigast under september månad – vore det en god gärning såväl mot alla de som gläds åt blomprakten som mot den mångartiga åländska floran och dess flitiga pollinerare.

Mangelbo