DELA

Från tunnelseende till färjblindhet

Med stort intresse motser vi omställningsbudgeten. Vi lyfter på hatten för det ambitiösa greppet, att förbättra Ålands resultat med 4 miljoner per år eller en minskning på 25 miljoner euro inom en femårsperiod. Det blir mycket svårt att klara med ”osthyvling”. Det nya finanspolitiska ramverket behövs verkligen och ett resultatinriktat arbete krävs.

Ett orosmoln är den nya landskapsregeringens ambition att beställa 13 nya färjor, mer eller mindre omedelbart. Med tanke på att den årliga kostnaden för färjdriften är cirka 20 miljoner (linfärjornas årskostnad på 2,9 miljoner är inte medräknad). Ett ännu mörkare orosmoln är att nya landskapsregeringen har uttalat beredskap att låna pengarna, med kort varsel. Låt vara att det finns en ambition att söka statsstöd för investeringen. Det stöder vi men vill understryka att ”den björnen är tyvärr inte skjuten ännu”.

Den totala investeringen för alla dessa färjor har uppskattats till cirka 250 miljoner euro under en trettonårsperiod. Med lånefinansiering, 3 procents ränta och 20 års avskrivning, blir den årliga budgetbelastningen 7,5 miljoner i ränta och 12,5 miljoner i linjär avskrivning, alltså 20 miljoner euro i ny budgetbelastning!

Det har också nämnts att skärgårdstrafiken i första läget skulle stå utanför besparingarna. Vi menar att det principiellt inte är rimligt att landskapsregeringen tvingar samhällssektorer som vård, omsorg och skola att kostnadsrationalisera, men inte skärgårdstrafiken. Det är inte bara en politisk fråga tycker vi, utan även en moralisk fråga. Dessutom står det klart att tydligare prioriteringar krävs, alla kan inte få allt.

Avslutningsvis menar vi att en hel del går att göra med en genomgång av servicenivån, beläggningsgraden, är trafiken tidsenlig, bokningsregler med mera. Det finns också en hel mängd material från tidigare som pekat på besparingsmöjligheter. Dessutom borde en färjköpestrategi föregås av bland annat drivmedelsval, utredning av elinfrastruktur och speciellt framtiden runt utsläppsrätterna.

SKÄRGÅRDSUTSKOTTET I MODERAT SAMLING

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp